Ročenka 2020/2021

Recent Posts

 • Privítanie prvákov


  4. septembra 2021
  Nádejní maturanti privítali v škole najnovšie prírastky – prvákov z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Podelili sa s nimi o drobné darčeky i cenné skúsenosti. Poriadne st
 • Externá ekoučebňa


  15. júla 2021
  V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebňu v areáli školy. Ekoučebňa bude pozostávať s náučných panelov na témy ako recyklovanie odpadu, alternatívne zdroje energie, význ
 • Letná škola – ZF Slovakia


  15. júla 2021
  Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Strednej odbornej školy v Detve sa začiatkom júla zúčastnili týždňovej letnej školy vo firme ZF Slovakia a. s. v Le
 • Oznam – rozdelenie služieb počas prázdnin


  13. júla 2021
  Potvrdenia o návšteve školy pre žiakov sa vydávajú v dňoch:  od 12. 07. 2021 – 23.07.2021 (vrátane) od 16.08.2021 – 31.08.2021 (vrátane) Rozpis služieb je v prílohe Služba počas pr
 • Olympijský deň


  10. júla 2021
  29.06. 2021 sme na našej škole usporiadali Olympijský deň. Olympijský deň prišiel otvoriť pán riaditeľ Ing. Ján Melich.  Uskutočnil sa turnaj v stolnom tenise, účasť 18 žiakov. Futba
 • Letná škola


  10. júla 2021
  V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiérový ročník letnej školy, a to tak v rámci Obchodnej akadémie ako aj Strednej odbornej školy. Letnej školy sa zúčastnili naši súčasn
 • Vzdelávanie o žiakoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami


  5. júla 2021
  Dve zástupkyne školy sa v závere školského roka zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ metodického kurzu Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Kurz organizovala vzdelávacia organi
 • Záverečné nadnárodné projektové stretnutie


  5. júla 2021
  Uskutočnili sme záverečné stretnutie projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní, ktorý realizujeme v rámci programu Erasmus+. Nadnárodného projektového stretnutia, ktoré sa kon
 • KABU – privítanie prvákov


  5. júla 2021
  Covid zmenil celú našu spoločnosť – aj termín KABU. Tretiaci tak privítali prvákov posledný júnový týždeň.
 • Záver školského roka 2020/2021


  5. júla 2021
  V stredu 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta. Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ: 1.A trieda miesto: Andrej Trnav
 • Maratón v písaní na počítači


  5. júla 2021
  Školský rok 2020/2021 bol pre všetkých veľmi zvláštnym rokom, vyskúšali sme si úplne nové formy a metódy vzdelávania, robili sme všetko tak, aby sme študentov čo najviac naučili aj ce
 • Oznam – nefunkčné telefónne linky


  23. júna 2021
  Spojená škola v Detve oznamuje, že na telefónnom čísle 045/54 55 773 a 045/54 55 494 máme poruchu! Volať môžete na mobilné číslo: 0905 423 655 – riaditeľ školy 0908 579 980 –
 • Výsledky prijímacieho konania – 2. kolo


  23. júna 2021
  Výsledky prij. konania _2.kolo
 • Záverečná konferencia projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní


  19. júna 2021
  Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri, spolupracujúce firmy i zástupcovia základných škôl. Po úvodných slovách
 • Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Eurofondue


  19. júna 2021
  Dva skvelé výsledky v priebehu troch dní dosiahli žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie v Detve. Štvorica Viktória Tóthová, Dominik Gonda, Natália Kminiaková a Martina Kortišová
 • Znovu skvelé výsledky na súťaži Veľvyslanectvo mladých


  19. júna 2021
  V stredu 16. júna 2021sa konal už 11. ročník celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktoré každoročne organizuje vydavateľstvo Starproduction. Súťaž, ktorá sa konala pod zášt
 • Cambridgské skúšky žiakov Spojenej školy v Detve


  19. júna 2021
  Traja žiaci Obchodnej akadémie a dvaja žiaci Strednej odbornej školy sa zúčastnili testovania na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL. Cambridgeské skúšky zo všeobecnej,
 • Testy profesijnej orientácie


  19. júna 2021
  Tretiaci absolvovali testy profesijnej orientácie.
 • Prednáška mládežníckej delegátky OSN za Slovensko


  15. júna 2021
  Žiaci Obchodnej akadémie absolvovali prednášky a workshopy s našou bývalou žiačkou Nikolou Sekerešovou, ktorá je v súčasnosti mládežníckou delegátkou OSN za Slovensko. Svojim býval
 • Mechanici elektrotechnici programovali microbity


  7. júna 2021
  Spojená škola v Detve realizovala projekt Programovanie v microbit, ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo zabezpečiť každému žiakovi možnosť sam
 • Biznis fórum pre žiakov Obchodnej akadémie


  6. júna 2021
  Žiaci prvého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie absolvovali online workshop Biznis fórum. Workshop je určený pre  žiakov so záujmom o podnikanie. Na praktických príkladoch s nimi pred
 • Hospodársky týždeň


  5. júna 2021
  Hospodársky týždeň sme zaradili do školského vzdelávacieho programu ako zaujímavú organizačnú formu, ktorej cieľom je netradičným spôsobom sprostredkovať žiakom problematiku trhového
 • Kritériá prijímacieho konania – 2. kolo


  2. júna 2021
  Spojená škola – Stredná odborná škola v Detve koná druhé kolo prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov dňa 22. júna 2021.              
 • Virtuálna mobilita Erasmus+


  31. mája 2021
  Spojená škola Detva je od roku 2018 zapojená do projektu Erasmus+ „Mladí podnikatelia v Európe“. Okrem našej školy na projekte participujú aj partnerské školy z Chorvátska, Španielsk
 • Dualistky z Obchodnej akadémia dostali tablety


  29. mája 2021
  Štyri žiačky I.OA Obchodnej akadémie zapojené do systému duálneho vzdelávania dostali od firmy Tetto Plus s.r.o. učebnú a pracovnú pomôcku – tablet s integrovanou sim kartou s dátam
 • Súťaž o logo projektu SK-klíma


  29. mája 2021
  Medzi žiakmi Obchodnej akadémie sme zorganizovali súťaž o logo prebiehajúceho projektu SK-klíma „Myslíme a učíme ekologicky“. Žiačky pristúpili k súťaži veľmi kreatívne a
 • Boli na nás zvedaví novinári


  29. mája 2021
  V piatok 28. mája zavítala k nám do školy Janka Grajciarová z Rádia Regina RTVS. Bola zvedavá na naše aktivity a úspechy. Návrat do školy nám umožnil obnoviť a rozbehnúť viaceré zauj
 • Rozlúčka s maturantami


  28. mája 2021
  V závere mája sme slávnostne odovzdali maturitné vysvedčenia absolventom školského roka 2020/2021. Aj keď ich obišli maturity, rovnako ako vlaňajších spolužiakov, tak veríme, že sa vo s
 • Virtuálna prehliadka sídla OSN vo Viedni


  23. mája 2021
  Online stretnutie s turistickým sprievodcom OSN je pre skupiny študentov skvelý spôsob, ako predstaviť OSN a prácu jej organizácií sídliacich vo Viedni. Študenti mali možnosť aktívne klá
 • Otváracia konferencia projektu SK-KLÍMA


  20. mája 2021
  Spojená škola v Detve zorganizovala veľmi úspešnú otváraciu konferenciu projektu Myslíme a učíme ekologicky. Projekt je realizovaný na školách v rámci Programu SK- KLÍMA a je zameran
 • Beseda so zástupkyňou UPSVaR


  13. mája 2021
  Blíži sa koniec školského roka a žiaci končiacich ročníkov sa začínajú zamýšľať nad tým, čo budú robiť po skončení školy. Niektorí si podali prihlášky na vysoké školy, ostat
 • Zrealizovali sme dobrovoľnícky projekt


  12. mája 2021
  Žiaci Obchodnej akadémie v Detve sa už desať rokov zapájajú do celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Súťaž motivuje mladých ľudí k predkladaniu projektov, ktoré pomôžu ku
 • Obnovenie prezenčného vyučovania


  12. mája 2021
  Nakoľko sa okres Detva dostal do ružovej farby, od 17.5. sa obnovuje prezenčné vyučovanie. Vyučuje sa podľa pôvodného rozvrhu, ktorý platil v septembri a októbri. Rozvrh bude v priebehu toh
 • Celkové výsledky prijímacích skúšok


  10. mája 2021
  Celkove_poradie_mechanik_elektrotechnik Celkove_poradie_mechanik_mechatronik Celkove_poradie_mechanik_nastavovac Celkove_poradie_obchodna_akademia   Podmienečne prijatí žiaci budú informovan
 • Výsledky prijímacích skúšok 2021/2022 – 10. máj 2021


  10. mája 2021
  Vysledky_10_05_mechanik_elektrotechnik Vysledky_10_05_mechanik_nastavovac Vysledky_10_05_obchodna_akademia
 • Zváračský kurz


  8. mája 2021
  Konečne nám epidemiologická situácia dovolila uskutočniť Základný kurz zvárania metódou 135 (MAG – metal active gas) pre našich študentov a pedagógov. Všetci boli nedočkaví či už
 • Výsledky prijímacích skúšok 2021/2022 – 3. máj 2021


  3. mája 2021
  Vysledky_03_05_2021_6317M_obchodna_akademia Vysledky_03_05_2021_2411K_mechanik_nastavovac Vysledky_03_05_2021_2679K_mechanik_mechatronik Vysledky_03_05_2021_2697K_mechanik_elektrotechnik
 • Praktická maturita novou formou


  2. mája 2021
  V školskom roku 2020/2021 sa traja žiaci štvrtého ročníka našej školy rozhodli podrobiť praktickej maturitnej skúške novou formou, ktorú dovoľuje zákon o nadobudnutí úplného stredo
 • Druhé miesto v regionálnom kole Mladý Európan!


  27. apríla 2021
  Žiaci druhého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Detve – Michaela Ďuricová, Simona Psotková a Dominik Gonda – dosiahli skvelý úspech v regionálnom kole 16. ročníka celosloven
 • Prijímacie skúšky


  22. apríla 2021
  Prijímacie skúšky do prvého ročníka študijných odborov 6317 M obchodná akadémia 2411 K  mechanik nastavovač 2697 K mechanik elektrotechnik 2679 K mechanik mechatronik   sa uskutočnia
 • Deň Zeme v našej škole


  23. apríla 2021
  Dňa 22. apríla 2021sme sa so študentmi 1. ročníka Obchodnej akadémie Detva zúčastnili online diskusie s manažérom kvality ovzdušia BBSK pri príležitosti Dňa Zeme. Keďže ani umenie ani
 • Žiaci Obchodnej akadémie riešili Ekokvíz


  23. apríla 2021
  Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do celoslovenského online kvízu zameraného na environmentálne témy – EkoKvízu, ktorý organizuje o.
 • Euroscola 2021


  17. apríla 2021
  Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Eur
 • Duálne vzdelávanie


  14. apríla 2021
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Online beseda s Európskym parlamentom


  11. apríla 2021
  Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali online besedu so zástupcami Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa ho Alena Carna a náš veľmi častý hosť, poslanec EP Ivan Štefanec.
 • Po stopách ľudových tradícií


  11. apríla 2021
  Žiaci prvého a druhého ročníka pripravujú projekt v rámci súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktorý sa venuje tradíciám regiónu Podpoľanie. Jednou z aktivít je aj Geocaching. Naše kešky
 • Olympiáda Mladý účtovník


  23. marca 2021
  Žiačka IV.OA triedy Ema Bahledová sa zapojila do prvého kola celoslovenskej olympiády z účtovníctva Mladý účtovník. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa olympiáda konala online. Spomedzi
 • Pozdravy pre starkých


  18. marca 2021
  Žiaci prvého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa rozhodli potešiť v týchto smutných a izolovaných dňoch tých, ktorí sa cítia veľmi osamelo. Pre obyvateľov domovov dôchodcov vy
 • Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021


  27. marca 2021
  Situácia v ktorej sa všetci nachádzame nás vtiahla do sveta online priestoru, napriek tomu sa snažíme študentom nachádzať stále nové možnosti získania vedomostí, zručností a tréning
 • Letné školy pre našich dualistov


  23. marca 2021
  Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu zažiť zaujímavé leto. Firmy poskytujúce duálne vzdelávan
 • Kritériá prijímacieho konania


  8. februára 2021
  V prílohe Kritériá prij.konania_SOŠ_Detva Kritériá prij.konania_OA_Detva    
 • Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?


  18. marca 2021
  V pondelok 15. 3. 2021 o 10.00 h sa študenti 3OA zúčastnili v rámci POE online diskusie Kancelárie Európskeho parlamentu „Fake news – ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a prav
 • Virtuálne stretnutie v Európskom parlamente


  18. marca 2021
  Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Eur
 • Mechanici elektrotechnici budú programovať microbity


  18. marca 2021
  Spojená škola v Detve realizuje projekt Programovanie v microbit v rámci grantu Nadácie Pontis. Projektom chceme zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v r
 • 55. ročník súťaže „SIP“ – spracovanie informácii na počítači


  24. februára 2021
  Šk. rok 2020 – 2021 nám priniesol troška nádeje do života v dobe pandémie s koronavírusom lebo sme 2. septembra nastúpili po 1. vlne do školy avšak dlho sme sa netešili, a už 12. októ
 • Nové programovacie pracovisko pre výučbu programovania CNC obrábacích strojov


  21. februára 2021
  Naša spolupracujúca firma Slavia Production Systems nám poskytla finančný príspevok 3223 € na zakúpenie programovacieho pracoviska pre výučbu programovania CNC obrábacích strojov –
 • ISIC – informácia


  17. februára 2021
  Spojená škola – OA ,Detva
 • Environmentálny projekt pre región Podpoľanie


  16. februára 2021
  Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili sme projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujeme s o
 • Nástup po jarných prázdninách


  16. februára 2021
  Po jarných prázdninách pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch
 • HODNOTENIE KVALITY STREDNÝCH ŠKÔL 2019/2020 – SPOJENÁ ŠKOLA DETVA DRUHÁ NAJLEPŠIA V KRAJI!


  16. februára 2021
  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček kvality stredných škôl na Slovensku. Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve sa umiestnila na spoločnom druho
 • Podporujeme znižovanie odpadov


  15. februára 2021
  V rámci iniciatívy ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB (pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach) sme nominovali na ocenenie v rámci kategórie EKO startupov prvú b
 • Chceme pomôcť psíkom z Detvianskeho útulku


  15. februára 2021
  V rámci programu Nadácie VÚB chceme v spolupráci s občianskym združením ZvieratkovoSk O.Z., ktoré prevádzkuje v Detve útulok pre zvieratá pomôcť získať strechu nad hlavou pre choré ale
 • Obnovenie prezenčného vyučovania


  5. februára 2021
  V zmysle pokynu MŠVVaŠ SR aktualizovaného k 08. 02. 2021 sa od 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka OA a SOŠ. Rozvrh je prílohou tohto oznámenia. Žiak sa pr
 • Pracovné oblečenie pre žiakov


  8. februára 2021
  Žiaci Strednej odbornej školy dostávajú bezplatne kompletné pracovné oblečenie a obuv. Žiakom v systéme duálneho vzdelávania poskytuje oblečenie firma, pre ktorú sa pripravujú. Čakajú
 • Online stretnutie s deviatakmi a ich rodičmi


  8. februára 2021
  Milí deviataci, veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnuti
 • Naša škola organizuje krajské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači – SIP


  8. februára 2021
 • Mladý Európan roka 2021


  6. februára 2021
  Nadácia Schwarzkopf Stiftung vyhlásila súťaž Young European of the Year. Cieľom súťaže je nájsť výnimočných mladých ľudí, ktorí sa snažia vo svojom okolí, komunite či celkovo v sp
 • Technické inovácie v teórii i praxi


  6. februára 2021
  Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo rozbehnúť projekt Erasmus +. Projekt Technické inovácie v teórii i praxi pripravilo partnerstvo zložené zo 6 organizácií zo 4 krajín  R
 • Pracoviská odborného výcviku Strednej odbornej školy v Detve sa predstavujú


  5. februára 2021
  Pracovisko ručného spracovania kovov Praktická časť odborného vzdelávania budúcich mechanikov elektrotechnikov prebieha v dvoch etapách. Úvodná fáza prípravy sa realizuje na jednom z tr
 • Mechanici elektrotechnici majú novú učebnú pomôcku


  3. februára 2021
  Spojená škola v Detve uspela v projekte ENTER Nadačného fondu Telekomom. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiač
 • (Takmer) víťazný projekt Nadácie Tesco


  3. februára 2021
  Spojená škola v Detve sa zapojila do programu Nadácie Tesca „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Tesco vyhlásilo už ôsmu edíciu grantového programu, aby podporilo projekty zamerané na zlepše
 • Medzinárodná ekonomická súťaž High School Business Challenge


  3. februára 2021
  Žiačky tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do medzinárodnej súťaže High School Business Challenge. Ide o najväčšiu obchodnú súťaž v strednej a východnej Eur
 • Školské kolo ekonomickej olympiády


  23. januára 2021
  Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka celoštátnej ekonomickej olympiády. V školskom kole dosiahli skvelé výsledky, keď sa medzi žiakmi Banskobyst
 • Duálne vzdelávanie v Spojenej škole


  23. januára 2021
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Mládežnícka delegátka OSN za Slovensko rozprávala o svojej funkcii


  21. januára 2021
  Naša bývalá študentka a dnes mládežnícka delegátka OSN za Slovensko Nikola Sekerešová porozprávala, čo je náplňou jej funkcie Tu ti vypočujte rozhovor
 • Zváračský projekt Spojenej školy v Detve


  18. januára 2021
  Spojená škola v Detve realizovala dvojročný projekt Erasmu+ Svařujeme v Evropě a pro Evropu. Koordinátorom projektu bol náš tradičný partner SOŠ a SOU technické Třemošnice, druhým pa
 • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania


  13. januára 2021
  Bližšie informácie v prílohe Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
 • Nástup žiakov v januári 2021


  7. januára 2021
  Od 11. januára 2021 pokračujú žiaci podľa platného rozvrhu pre dištančné vzdelávanie. Ďalšie informácie budú aktualizované.
 • Zváračská škola


  16. decembra 2020
  V prílohách nájdete ponuku a cenník zváračskej školy, ktorá funguje pri našej škole. Zváračská škola 226 Prvá zváračská_informácie Cenník služieb_2024  
 • Môj ekonápad pre Podpoľanie


  16. decembra 2020
  Spojená škola v Detve v spolupráci s absolventkou školy a teraz mládežníckou delegátkou OSN vyhlásili súťaž pre žiakov základných škôl „Môj ekonápad pre Podpoľanie“. Ci
 • Školské kolo ekonomickej olympiády


  16. decembra 2020
  Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka celoštátnej ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie
 • Hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/2021


  15. decembra 2020
  Usmernenie k hodnotenie žiakov stredných škôl za 1.polrok 2020_2021
 • Prieskum trhu – stavebný dozor


  14. decembra 2020
  V mene Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205  si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky. Na predmet
 • Projekt Svetovej banky


  28. novembra 2020
  Naša škola dosiahla ďalší výrazný úspech, keď boa vybraná medzi 8 pilotných škôl v Banskobystrickom regióne. Stalo sa tak na základe niekoľkých analýz, ktoré uskutočnili zástup
 • Modernizujeme dielne praktického vyučovania


  28. novembra 2020
  Spojená škola v Detve sa úspešne dostala do polovice projektu „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ realizovaného v rámci Integrovaného operačného programu.
 • Žiaci Obchodnej akadémie v Detve majú najlepšie podnikateľské nápady na Slovensku


  14. novembra 2020
  Obchodná akadémia v Detve si zapísala ďalší skvelý výsledok. V rámci súťaže ŠIOV o „Najlepší podnikateľský zámer“ sme získali 1. a 3. miesto, a to v konkurencii 14 prác z
 • Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP)


  12. novembra 2020
 • Prieskum ISIC


  12. novembra 2020
  Zapoj sa do prieskumu ISIC List prieskum SS 11 2020  
 • Historický kalendár – NOVEMBER


  8. novembra 2020
  Žiaci absolvovali prednášku a besedu  s Martinom Garekom, pracovníkom Ústavu pamäti národa Svoju angličtinu si mohli žiaci overiť na stretnutí s veľvyslankyňou Írska. Tradične v no
 • Obchodná verejná súťaž 27.10.2020


  27. októbra 2020
  Spojená škola, Štúrova 848,  962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súť
 • Duálne vzdelávanie v Spojenej škole


  26. októbra 2020
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Historický kalendár OKTÓBER


  18. októbra 2020
  Súčasná situácia zavrela nielen školu, ale tiež všetky aktivity, ktoré ponúka naša škola. Tak si ich aspoň pripomeňme v historickom kalendári. Privítali sme na pôde školy ministra zah
 • Historický kalendár SEPTEMBER


  18. októbra 2020
  Súčasná situácia zavrela nielen školu, ale tiež všetky aktivity, ktoré ponúka naša škola. Tak si ich aspoň pripomeňme v historickom kalendári. Každý rok absolvujú žiaci všetkých š
 • Predlžovanie platnosti ISIC Euro26 a ITIC cez internet


  16. októbra 2020
  1. Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ Známka im bude doručená domov.   Cez školu sa dá objedn
 • Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie


  11. októbra 2020
  Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage
 • Environmentálne exkurzie


  6. októbra 2020
  Prváci na ekologickej exkurzii
 • Štvrtáci z Obchodnej akadémie na praxi


  1. októbra 2020
  Žiaci Obchodnej akadémie absolvujú v 3. a 4. ročníku súvislú dvojtýždňovú prax priamo na pracoviskách firiem a inštitúcií v regióne. Predmet prax je povinným vyučovacím predmeto
 • Návšteva u deduška Večerníčka


  1. októbra 2020
  Druháci z Obchodnej akadémie včera absolvovali exkurziu na zaujímavé miesta v Podpoľaní. Najskôr sa zastavili na stanovišti Kultúrnej cesty Podpoľania „Laznícky dvor POD PÔJDAMIR
 • Ema Bahledová prezentovala svoj víťazný projekt na Mestskom úrade vo Zvolene


  26. septembra 2020
  Žiačka 4. ročníka Obchodnej akadémie Ema Bahledová prezentovala opäť svoj projekt, s ktorým sa v júni stala celoslovenskou víťazkou súťaže Veľvyslanectvo mladých. Zvíťazila v kateg
 • Privítanie žiakov 1.OA


  19. septembra 2020
  Štvrtáci z Obchodnej akadémie privítali najnovšie prírastky a zaželali im veľa šťastia pri štúdiu na škole.
 • Oznam pre rodičov a návštevníkov


  19. septembra 2020
  Pre účely komunikácie so školu využívajte prednostne email alebo telefón. Návštevy školy sú možné len s povolením riaditeľa školy. Každý návštevník musí vyplniť vyhlásenie o b
 • Jesenné cvičenia OŽAZ


  12. septembra 2020
  Žiaci prvého a druhého ročníka OA aj SOŠ využili pekné počasie a spoznávali okolie mesta počas cvičení OŽAZ.
 • Oznámenie – potvrdenie pre účely rodinných prídavkov


  12. septembra 2020
  Od 1. septembra 2020 už rodičia nemusia doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy !!! Podľa ustanovení zákona na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačn
 • Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie


  9. septembra 2020
  Traja žiaci Obchodnej akadémie úspešne vykonali testovanie na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL. Dvaja z nich s vynikajúcim výsledkom. Cambridgské skúšky zo všeobecnej,
 • Ochrana pre COVID-19


  2. septembra 2020
  Vyhnite sa ochoreniu COVID-19
 • Otvorenie školského roka 2020/2021


  24. augusta 2020
  Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra 2020, a to v nasledovnom harmonograme: 7.45 – žiaci prvého ročníka 8.15 – žiaci ostatných ročníkov Pred budovou školy Vás budú ča
 • Informácie COVID 19


  21. augusta 2020
  AKTUÁLNE NARIADENIA A FORMULÁRE Usmernenie RÚVZ v B. Bystrici zo17.9.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Vyhlásenie zamestnanca Vyhlásenie návštevn
 • Komisionálne skúšky za 2. polrok 2019/2020


  19. augusta 2020
  Komisionálne skúšky za 2. polrok 2019/2020 sa uskutočnia dňa 25.8.2020 od 8.00. Rozpis je len orientačný. Žiaci sa dostavia na 8.00 hod. Komisionalne_skusky20192020
 • Absolventka Obchodnej akadémie v Detve sa stala mládežníckou delegátkou Slovenska pri OSN!


  26. júla 2020
  Obrovský úspech dosiahla naša čerstvá absolventka Nikola Sekerešová, keď bola zvolená za MLÁDEŽNÍCKU DELEGÁTKU SLOVENSKA PRI OSN! Poslaním mládežníckej delegátky SR pri OSN na rok 20
 • Obhájili sme víťazstvo v súťaži Veľvyslanectvo mladých!


  19. júna 2020
  Ema Bahledová sa stala celoslovenskou víťazkou.