Študijné odbory

2411 K mechanik nastavovač

Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou.

2697 K mechanik elektrotechnik

Absolvent je schopný samostatne vykonávať práce informačných, komunikačných a elektrotechnických činností. Žiaci sa pripravujú na montáž hardvéru, inštaláciu softvéru počítačov, na návrh, nastavenie a údržbu počítačových sietí a získajú zručnosti v programovaní vo vyšších programovacích jazykoch a www stránkach.

2679 K mechanik mechatronik

Absolvent je schopný vykonávať pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov, ako i počítačmi riadených moderných technológií.

 

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, podľa aktuálnych kritérií pre príslušný šk. rok v zmysle platnej legislatívy
Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie – maturita, ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky