nezaradené články

Naša Lilly z Ameriky

Naša Lilly z Ameriky

Mali sme možnosť prvýkrát sa stretnúť formou online mítingu s našou americkou lektorkou Lilly, ktorá u nás strávi budúci školský rok. Mali sme možnosť vymeniť si prvé informácie a navzájom sa spoznať. Pochádza z Alexandrie vo Virgínii, neďaleko Washington D.C. a práve ukončila štúdium na Northeastern University v Bostone. Spoločne sme diskutovali nielen o jej práci v škole, ale […]

Read More

NÁRODNÝ PROJEKT 1

Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Kľúčové ciele projektu: Spolupráca so zamestnávateľmi: prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce (konkrétne: zistiť, pomenovať a obojsmerne prehodnotiť požiadavky zamestnávateľov na prípravu žiakov v školách regiónu […]

Read More

Nové robotizované pracovisko

Nové robotizované pracovisko

Naše dielne praktického vyučovania sa rozšírili o nový stroj – robot Kawasaki a naši učitelia a majstri odborného výcviku absolvovali školenia na jeho obsluhu. Žiaci sa tak môžu tešiť na nové zaujímavé pracovisko, ktoré odborný výcvik v škole ešte viac priblíži potrebám zamestnávateľov.    

Medailóny úspešných absolventov

                  Jana Fekiačová                                      Martina Klimová                         Jana Parobeková (Kucbeľová)              […]

Read More

Vybavenie školy

TEORETICKÉ VYUČOVANIE DIELNE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA NAŠA ŠKOLA O PÁR ROKOV      

Duálne vzdelávanie

ŠTUDUJ A ZARÁBAJ NAZRI DO SPOLUPRACUJÚCICH FIRIEM VYBER SI TÚ SPRÁVNU FIRMU  

Stredná odborná škola

MATURITNÉ ODBORY 2411 K mechanik nastavovač Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou. Klikni a pozri si učebný plán 2697 K mechanik elektrotechnik Absolvent je […]

Read More