nezaradené články

NÁRODNÝ PROJEKT 1

Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Kľúčové ciele projektu: Spolupráca so zamestnávateľmi: prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce (konkrétne: zistiť, pomenovať a obojsmerne prehodnotiť požiadavky zamestnávateľov na prípravu žiakov v školách regiónu […]

Read More

Nové robotizované pracovisko

Nové robotizované pracovisko

Naše dielne praktického vyučovania sa rozšírili o nový stroj – robot Kawasaki a naši učitelia a majstri odborného výcviku absolvovali školenia na jeho obsluhu. Žiaci sa tak môžu tešiť na nové zaujímavé pracovisko, ktoré odborný výcvik v škole ešte viac priblíži potrebám zamestnávateľov.    

Medailóny úspešných absolventov

                  Jana Fekiačová                                      Martina Klimová                         Jana Parobeková (Kucbeľová)              […]

Read More

Vybavenie školy

TEORETICKÉ VYUČOVANIE DIELNE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA NAŠA ŠKOLA O PÁR ROKOV      

Duálne vzdelávanie

ŠTUDUJ A ZARÁBAJ NAZRI DO SPOLUPRACUJÚCICH FIRIEM VYBER SI TÚ SPRÁVNU FIRMU  

Stredná odborná škola

MATURITNÉ ODBORY 2411 K mechanik nastavovač Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou. Klikni a pozri si učebný plán 2697 K mechanik elektrotechnik Absolvent je […]

Read More

Obchodná akadémia

6317 M obchodná akadémia 1. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole rôzneho zamerania Naši absolventi sú podnikatelia, ekonómovia, právnici, učitelia, manažéri, sociálni pracovníci, psychológovia …. 2.Široké možnosti uplatnenia na trhu práce Tí najšikovnejší majú vlastné firmy v rôznych oblastiach Alebo pracujú ako účtovníci, ekonómovia, asistenti, obchodníci … V maloobchode, […]

Read More