nezaradené články

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Milí deviataci, veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnutia s učiteľmi školy, ktoré budú bývať každý piatok od 13.00 hod do 14.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 12. februára […]

Read More

Kvízy o škole

Technické informácie: Ak si otvoríte kvíz v prehliadači Chrome, tak ho nedajte prekladať z angličtiny do slovenčiny (objaví sa ponuka vpravo hore). Kvíz je po slovensky, prekladom dôjde k niektorým drobným chybám. Keď odošlete svoje odpovede (Send), objaví sa percentuálne hodnotenie. Kliknutím na „Explain inncorrect answers“ sa objavia správne odpovede. […]

Read More

Videá o škole

Informačné videá: Stredná odborná škola Stredná odborná škola – prezentačné video Stredná odborná škola v Detve – reportáž Stredná odborná škola – odbor mechanik nastavovač Stredná odborná škola – odbor mechanik elektrotechnik Obchodná akadémia Obchodná akadémie – prezentačné video Obchodná akadémia v Detve – reportáž Medzinárodná spolupráca Medzinárodná spolupráca – […]

Read More

Fotogalérie – akcie 2020/2021

Praktická maturita novou formou2. mája 2021 V školskom roku 2020/2021 sa traja žiaci štvrtého Euroscola 202117. apríla 2021 Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do proOnline beseda s Európskym parlamentom11. apríla 2021 Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie absolvovalPo stopách ľudových tradícií11. apríla 2021 Žiaci prvého a druhého ročníka pripravujú […]

Read More

Tematické okruhy na ústnu časť MS – slovenský jazyk a literatúra

GRAMATIKA Charakterizujte výkladový slohový postup. Definujte výklad ako slohový útvar. Definujte pojmy citát, parafráza a bibliografický odkaz. Definujte pojmy štylistika, jazykový štýl, objektívne a subjektívne štýlotvorné činitele, slohový postup, slohový útvar, slohový žáner. Charakterizujte opisný slohový postup (druhy opisu). Definujte pojem charakteristika (druhy charakteristiky). Charakterizujte morfológiu ako jazykovednú disciplínu, definujte ohybné slovné […]

Read More

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212  Detva zapísané na LV č. 4164,  k.ú. Detva, […]

Read More

Deň otvorených dverí – 5. decembra 2018

Spojená škola Detva srdečne pozýva žiakov 8.  a 9. ročníkov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 5. decembra 2018 od 8.00 h do 15.00 hod. v priestoroch budovy školy a odborného výcviku.

Obchodná verejná súťaž

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278 a 848, 96212 Detva zapísané na LV č. 4164, k.ú. […]

Read More