Projekt ESF Moderné vzdelávanie pre prax 2

Projektom sme modernizovali vzdelávanie v škole formou extrahodín a mimoškolskej činnosti.

 

Správy z pedagogických klubov:

Klub finančnej gramotnosti

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.09_2020

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.10.2020

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 11.2020

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 12.2020

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 1.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 2.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 3.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 4.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 5.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram 6.2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.09_2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.10_2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.11_2021

DT Správa o činnosti klubu_finanč.gram.12_2021

Pedagogický klub Jazykové vzdelávanie

DT Správa o činnosti Pedagogický klub Jazykové vzdelávanie09_2020

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie10.2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub Jazykové vzdelávanie112020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub Jazykové vzdelávanie122020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub Jazykové vzdelávanie012021

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie02_2021

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie03_2021

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie04_2021

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie05_2021

DT Správa o činnosti klubu_jazykove_vzdelavanie06_2021

03.09.2021_DT Správa o činnosti PJK

08.12.2021_DT-Správa-o-činnosti-PJV

10.11.2021_DT Správa o činnosti PJK

13.10.2021_DT Správa o činnosti PJK

Pedagogický klub IKT a programovanie

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie09_2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie10_2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie11_2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie12_2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie02_2020

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie3__20201

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie_4__202011

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie_5__2021

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie_6__202111

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie 6.12.2021

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie 11.10

DT Správa o činnosti Pedagogický klub IKT a programovanie 22.11

Prehľad extrahodín:

UVP – Účtovníctvo s využitím PC

CSA – Sekretárske a asistentské činnosti

HOG – Hospodárska geografia

KAJ – Konverzácia v anglickom jazyku

TEC – Technológia

TCK – Technické kreslenie

HWW – Technické vybavenie počítačov

PRO – Programovanie

 

Správy za extrahodiny:

Obdobie: 09/2020

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA_09_2020

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA_09_2020

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA_09_2020

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2_09_2020

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1_09_2020

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny – KAJ 4.A_09_2020

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1_09_2020

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA_09_2020

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2_09_2020

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.A_09_2020

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A_09_2020

PO-Štvrťročná-správa-o-činnosti_PZ-extra-hodiny-TCK-2.A1_09_2020

PO-Štvrťročná-správa-o-činnosti_PZ-extra-hodiny-TEC-1.A2_09_2020

Obdobie: 10-12/2020

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny – KAJ 4.A

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.A

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A1

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A2

Obdobie: 01-03/2021

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny – KAJ 4.A

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A1

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A2

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.A

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A

Obdobie: 04-06/2021

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1 LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny – KAJ 4.A

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A1

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A2

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.A

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A

Obdobie: 09/2021

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA_09_2021

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA_09_2021

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA_09_2021

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A1_09_2021

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1_09_2021

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1_09_2021

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2_09_2021

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A2_09_2021

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2_09_2021

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA_09_2021

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.A_09_2021

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A_09_2021

Obdobie: 10-12/2021

BU Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny UVP 3.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny CSA 2.OA

FE Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HOG 1.OA

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PCM 4.A2

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A1

KO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A1

LA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A1

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TCK 2.A2

PO Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny TEC 1.A2

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 3.A2

SZ Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny KAJ 4.OA

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny HWW 1.B

ZA Štvrťročná správa o činnosti_PZ extra hodiny PRO 2.A

Mimoškolské aktivity:

Profesia

Maratón písania na klávesnici všetkými desiatimi

Školský časopis v anglickom jazyku

Mimoškolská činnosť v predmete odborný výcvik – merania

Technológia – maratón riešenia úloh

Mimoškolská činnosť v predmete odborný výcvik – odporové zváranie

Technické vynálezy včera a dnes

Programovanie

Účtopretek

Mimoškolská činnosť v predmetoch Geografia, Informatika

Projektové vyučovanie

Podnikanie v regionálnom cestovom ruchu

Finančná a ekonomická gramotnosť

Spotrebiteľská gramotnosť

Logická olympiáda

Divadelný chodníček

Po stopách A.Sládkoviča

« z 2 »