Pre žiakov

Potvrdenie_o_navsteve_skoly

Potvrdenie_o_navsteve_skoly_rodinne_pridavky

Potvrdenie_o_navsteve_skoly2

Ziadost_o_oslobodenie_od_TV

Ziadost_o_povolenie_opakovat_rocnik

Ziadost_o_povolenie_prestupu_na_inu_skolu

Ziadost_o_povolenie_skorsich_odchodov

Ziadost_o_prerusenie_studia

Ziadost_o_prestup_z_inej_skoly

Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania

Ziadost_o_vydanie_dopravnej_karty

Ziadost_o_vystavenie_duplikatu_vyucneho_listu_maturitneho_vysvedcenia_vysvedcenia_potvrdenia

Ziadost_o_zanechanie_studia

Ziadost_o_zmenu_odboru
Ziadost_o_upravu_maturitnej_skusky

Prirucka_SOC

Ziadost_o_IVP – rodic

Žiadosť o úpravu MS 4. ročníky