Ocenenia školy

2011    Európska značka pre jazyky

2011    Cena kvality Leonardo da Vinci

2015    Charta v odbornom vzdelávaní

2016    Cena ministra hospodárstva SR za spoluprácu so zamestnávateľmi

2017    3. miesto na Slovensku v medzinárodnej spolupráci 30 rokov Erasmus+

2018    Ambasádorská škola Európskeho parlamentu