Home » Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

HĽADÁŠ
… dobrých kamarátov?
… trpezlivých učiteľov?
… rodinnú atmosféru?
… dobre vybavené pracoviská?
… možnosť zažiť prax už počas školy?
……… a ešte oveľa viac?

NÁJDEŠ u nás…
… v odboroch 

MATURITNÝCH:
2411 K mechanik nastavovač
2697 K mechanik elektrotechnik
2967 K mechanik mechatronik

NEMATURITNÝCH:
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H elektromechanik – úžitková technika
2433 H obrábač kovov