Organizácia školského roku

Vyučovanie

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (piatok).
  • druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2022 a končia sa 31. októbra 2022. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2022 (streda).
  • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2022 a končia sa 7. januára 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).
  • Jarné prázdniny sú 27. februára – 3. marca 2023. Vyučovanie sa začína 3. marca 2023 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 6. apríla 2023 a končia sa 11. apríla 2023. Vyučovanie sa začína 12. apríla 2023 (streda).
  • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2023 a končia sa 31. augusta 2023, začiatok vyučovania 4. septembra 2023 (pondelok).