Organizácia školského roku

Vyučovanie

V súlade s vyhláškou MŠMŠ SR č. 231/2009 Zb. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • prvý polrok sa začína 1. septembra 2019, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok).
  • druhý polrok sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 a končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
  • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).
  • Polročné prázdniny sú 3. februára 2020. Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).
  • Jarné prázdniny sú 24. februára – 28. februára 2020. Vyučovanie sa začína 2. marca 2020 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).
  • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 31. augusta 2020, začiatok vyučovania 2. septembra 2020 (streda).