Vedenie školy

Meno a priezviskoFunkciaTelefónEmail
Ing. Ján Melichriaditeľ045/54 55 773riaditel@sssdetva.edu.sk
Mgr. Alojz Henčekzástupca riaditeľa045/54 55 773ahencek@sssdetva.edu.sk
Bc. Štefan Václavíkhlavný majster045/54 56 375svaclacik@sssdetva.edu.sk
Ing. Miroslava Forgáčovávedúca technicko-ekonomického úseku045/54 55 494ssmzdy@sssdetva.edu.sk