Home » Rada školy

Rada školy

Zloženie Rady školy

Meno, priezvisko, titulFunkcia v Rade školyV Rade školy zastupuje
volení
Ing. Mária Zacharovápredsedapedagogický zamestnanec
Gabriela Jablonskápodpredsedanepedagogický zamestnanec
Bc. Jozef Strapkočlenpedagogický zamestnanec
Mária Ďuricováčlenzástupca žiakov
Milan Ďuricačlenzástupca rodičov
Monika Šufliarskáčlenzástupca rodičov
Ivana Unterfrancováčlenzástupca rodičov
delegovaní
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.členzástupca BBSK
Ing. Ján Bartoščlenzástupca BBSK
Ing. Ján Šufliarskýčlenzástupca BBSK
Mgr. art. Roman Malatinecčlenzástupca BBSK

 

Plán práce Rady školy na rok 2022

Plán práce Rady školy na rok 2022