Home » Rada školy

Rada školy

Zloženie Rady školy

Meno, priezvisko, titulFunkcia v Rade školyV Rade školy zastupuje
volení
Ing. Mária Zacharovápredsedapedagogický zamestnanec
Gabriela Jablonskápodpredsedanepedagogický zamestnanec
Bc. Jozef Strapkočlenpedagogický zamestnanec
Mária Ďuricováčlenzástupca žiakov
Milan Ďuricačlenzástupca rodičov
Monika Šufliarskáčlenzástupca rodičov
Ivana Unterfrancováčlenzástupca rodičov
delegovaní
Mgr. Janka Koskováčlenzástupca BBSK
Ing. Michal Kucejčlenzástupca BBSK
Ing. Zuzana Belujskáčlenzástupca BBSK
Mgr. art. Roman Malatinecčlenzástupca BBSK

 

Plán práce RŠ 2024