Kontakty a odkazy

Aktuálne udalosti

Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

Obchodná akadémia

63 17 M Obchodná akadémia

Absolvent odboru pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe.

Stredná odborná škola

Študijné odbory (4-ročné):
2411 K 00 mechanik nastavovač
2697 K 00 mechanik elektrotechnik
2426 K 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Učebné odbory (3-ročné):
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2433 H 00 obrábač kovov

TOP 10 zážitkov

Absolvuj časť štúdia v zahraničí
Spoj teóriu a prax
Rozprávaj cudzím jazykom, tam, kde sa to oplatí
Pracuj so softvérom, s ktorým sa stretneš v praxi
Spoj svoje odborné a jazykové zručnosti
Spoznaj rovesníkov z celého sveta
Uč sa moderne a interaktívne
Pozbieraj nezabudnuteľné zážitky s priateľmi
Ukáž svoj talent a staň sa členom klubu úspešných
Vyskúšaj duál