Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie v Detve

Štyria žiaci Obchodnej akadémie  sa zúčastnili testovania na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL.

Cambridgeské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete. Naše žiačky absolvovali skúšku PET (First Preliminary English Test). PET je certifikát určený pre ľudí, ktorí dokážu používať angličtinu na stredne pokročilej úrovni. Zahŕňa všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. PET certifikát odráža použitie jazyka v reálnom živote. Je uznávaný mnohými zamestnávateľmi ako doklad o schopnosti používania angličtiny v kancelárskych, sekretárskych a manažérskych pozíciách. Taktiež je široko uznávaný v cestovnom ruchu, maloobchode, stavebníctve, v spracovateľskom priemysle a v strojárstve. Na PET certifikát môže ísť ten uchádzač, ktorý nemá problémy s čítaním učebníc alebo článkov v anglickom jazyku, dokáže písať listy na rôzne témy a pri komunikácii používa slovník.