Maturity

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B1) pre OA a SOŠ

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B2) pre OA a SOŠ

Tematické okruhy na teoretickú časť odbornej zložky pre SOŠ – mechanik nastavovač

Tematické okruhy teoretickej časti odbornej zložky pre OA

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti SJL pre OA a SOŠ

Tematické okruhy teoretickej časti odbornej zložky pre SOŠ – mechanik eletrotechnik