TOP 10 zážitkov, ktoré zažiješ len u nás

  1. Absolvuj časť štúdia v zahraničí

Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát.

  1. Spoj teóriu a prax

Môžeš sa zapojiť do zaujímavých vzdelávacích programov ako cvičná firma, Poznaj svoje peniaze či Podnikanie v cestovnom ruchu. Budeš sa učiť priamo prostredníctvom praktických cvičení a zážitkového učenia.

  1. Rozprávaj cudzím jazykom, tam, kde sa to oplatí

Vydaj sa na dvojtýždňový letný jazykový kurz do zahraničia alebo absolvuj nezabudnuteľné hodiny s lektormi z USA, Taiwanu, Malajzie, Brazílie či Indonézie.

  1. Získaj druhú rodinu

Naša škola patrí medzi tie menšie. Každý každého pozná a každý každému pomáha. Získaš oporu vo svojich učiteľoch a nových priateľov vo svojich spolužiakoch.

  1. Pracuj so softvérom, s ktorým sa potom stretneš v praxi

Už od druhého ročníka budeš pracovať k ekonomickým softvérom KROS, na ktorom prebieha nielen celoslovenská olympiáda z účtovníctva, ale sa s ním stretneš aj po ukončení štúdia u mnohých zamestnávateľov.

  1. Spoj svoje odborné a jazykové zručnosti

Môžeš absolvovať časť štúdia v anglickom jazyku – predmety ako podniková ekonomika, spoločenská komunikácia, cvičná firma či cestovný ruch. Získaš novú slovnú zásobu, ale neboj sa, maturovať budeš po slovensky.

  1. Spoznaj rovesníkov z celého sveta

Hi! Hallo! Hei! Cześć! Lábas! Salut!… Pozdrav sa s kamarátmi z Nórska, Česka, Litvy, Nemecka, Poľska, Rumunska ….a mnohých ďalších krajín počas medzinárodných projektov, ktoré ti umožnia spoznať ich krajiny.

  1. Uč sa moderne a interaktívne

Uč sa v moderných učebniach vybavených interaktívnymi tabuľami a z elektronických cvičebníc na školskom e-learningovom portále.

  1. Pozbieraj nezabudnuteľné zážitky s priateľmi

Privítanie prvákov… Mikuláš … lyžiarsky … plavecký … výlety … a mnohé ďalšie zaujímavé akcie, pri ktorých zažiješ kopu zábavy.

  1. Ukáž svoje zručnosti a staň sa členom klubu úspešných

Ak si šikovný a nebojíš sa to ukázať, môžeš sa zapojiť do mnohých športových a vedomostných súťaží a pridať sa tak k spolužiakom, ktorým nerobí problém uspieť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.