Školský parlament

Aj v Spojenej škole v Detve funguje školský parlament.

Členovia parlamentu: 

predseda: Mária Ďuricová (2.OA)

podpredseda: Ján Melicherčík (3.A)

zapisovateľ: Dominik Gonda (4.OA)

nástenkárky: Patrícia Gelieňová (3.OA), Terézia Pálenkášová (1.OA)

grafika, technika: Ján Hedvigy (2.A), Lukáš Strigáč (1.A), Samuel Golian (4.A)

Štatút ŠP_2022

Plán ŠP pri SŠ

ŠP_zápisnica_11.10. 2022

Akcie:

Halloween 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianočné posedenie spojené s vianočným zdobením školy

Lyžovačka