Školský parlament

Aj v Spojenej škole v Detve funguje školský parlament.

Členovia parlamentu: 

predseda: Mária Ďuricová (3.OA)

podpredseda: Ján Melicherčík (4.A)

zapisovateľka: Adriana Priadková (2.OA)

nástenkárky: Ema Kmeťová (1.OA), Alexandra Mackovová (4.OA)

grafika, technika: Matej Šárkan (1.A), Vladimír Marcinek (3.A), Peter Hulina (1.B), Lukáš Strigáč (2.A)

Štatút ŠP_2022

Plán ŠP pri SŠ

ŠP_zápisnica_11.10. 2022

Akcie:

Halloween 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianočné posedenie spojené s vianočným zdobením školy

Lyžovačka

Halloween 2023

Krabička plná lásky

Študentská kvapka krvi 2023

Vianočná výzdoba 2023

Vianočná akadémia 2023

Valentínska pošta