Študentská kvapka krvi

15. novembra 2023 sme pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovali už druhý ročník Študentskej kvapky krvi. Touto skvelou akciou sme chceli podporiť dobrú vec, a to pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje. Teší nás ochota našich študentov, ktorí prišli a darovali svoju krv. Zároveň sa chceme poďakovať aj všetkým, ktorí prišli, no z rôznych dôvodov krv darovať nemohli. Okrem našich študentov sa do tejto akcie zapojili aj študenti z gymnázia a  široká verejnosť. Všetci študenti našej školy, ktorí darovali krv, boli prvodarcovia. Ďakujeme Eve Hanuskovej, Vladimírovi Unterfrancovi, Dušanovi Vinarčíkovi, Jánovi Melicherčíkovi a Miroslavovi Beňovi.
Ani nasmi pedagógovia nepovedali nie, prišli a darovali túto vzácnu tekutinu.
Všetkých účastníkov bolo 52, z nich mohlo darovať krv 39 darcov. Myslíme si, že dobrých skutkov nikdy nie je dosť a sme radi, že jeden z nich sa nám práve podaril. Veríme, že sa táto akcia stane na našej škole tradíciou.
Ing. G. Dianišková