Policajt na škole

Aj na škola sa zapojila do projektu Policajt na škole, kde takzvaný „školský policajt“, bude pre školu k dispozícii v prípadoch riešenia podnetov, ktoré si vyžadujú komunikáciu školy a polície, napríklad pri podozrení z ohrozenia bezpečnosti školy, prejavoch násilia voči spolužiakom alebo prejavoch radikalizácie a extrémizmu.

Nový policajný projekt vznikol ako reakcia na stúpajúcu agresivitu, násilie a radikalizmus na školách. Na nižšie uvedené emailové adresy môžu študenti, rodičia, učitelia, alebo iní nepedagogickí zamestnanci zasielať relevantné informácie, týkajúce sa prejavov násilia, radikalizácie, extrémizmu, či zvýšeného rizika útokov na školu a ohrozenia jej bezpečnosti. V prípade ich nedostihnuteľnosti Vám uvádzame kontaktné údaje na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Detve, ktoré sídli na adrese Detva, Záhradná 15, telefónne číslo :045/54 55 333, e-mail: oozv.detva@minv.sk.

Kontakt pre SOŠ:

npor. Mgr. František Koristek

starší referent – poverený policajt | OO PZ v Detve | OR PZ Zvolen

Záhradná 15 | 962 12 Detva | Slovenská republika

tel.: 0961633926 | fax.: 0961633919 frantisek.koristek@minv.sk | www.minv.sk

Kontakt pre OA:

por. JUDr. Zuzana Čipčalová

starší referent – poverený policajt | OO PZ v Detve | OR PZ Zvolen

Záhradná 15 | 962 12 Detva | Slovenská republika

tel.: 0961633692 | fax.: 0961633919 zuzana.cipcalova@minv.sk | www.minv.sk