Spolupráca so zamestnávateľmi

 • v 3. a 4. ročníku prax vo výrobných zariadeniach podnikov
  • úhrada nákladov na dopravu
  • príspevok na odbornú literatúru
  • pracovné oblečenie
  • vreckové podľa prospechu
 • možnosť uzavretia zmluvy o budúcej zmluve a zamestnať sa po skončení štúdia v spolupracujúcich firmách v regióne
 • odborné exkurzie počas štúdia
 • bezplatné pracovné oblečenie pre žiakov prvých ročníkov
 • brigáda počas letných prázdnin
 • možnosť zapojiť sa do duálneho systému vzdelávania
 • zaujímavé odborné stáže v spolupracujúcich organizáciách v Nemecku či vo Švédsku