Informácie pre uchádzačov o štúdium

VYSKÚŠAJ SI TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Obchodná akadémia

Stredná odborná škola

ZOZNÁM SA S PONUKOU ODBOROV

                                                     

                   OBCHODNÁ AKADÉMIA                                   STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

VSTÚP DO NAŠEJ ŠKOLY A POZRI SI UČEBNE

POZRI SI NAŠE NAJNOVŠIE PRACOVISKÁ

ABSOLVUJ VIRTUÁLNU PREHLIADKU ŠKOLY

ZAPOJ SA DO DUÁLU – ŠTUDUJ A ZARÁBAJ!

VSTÚP DO KLUBU ÚSPEŠNÝCH A SPOZNAJ ABSOLVENTOV

SPOZNAJ ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Kritériá pre školský rok 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. r. 2024_2025_OA

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. r. 2024_2025_SOŠ

Kritériá pre školský rok 2025/2026

Kritériá prijímacieho konania SOŠ_25_26

Kritériá prijímacieho konania OA_25_26

TOP 10 ZÁŽITKOV, KTORÉ ZAŽIJEŠ LEN U NÁS

  1. Uč sa moderne a interaktívne

Uč sa na moderných pracoviskách vybavených modernými strojmi a zariadeniami a z elektronických cvičebníc na školskom e-learningovom portále.

  1. Absolvuj časť štúdia v zahraničí

Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát.

  1. Spoj teóriu a prax

Zapoj sa do duálneho vzdelávania a vykonávaj praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov.

  1. Získaj certifikáty, ktoré požadujú zamestnávatelia

Už počas štúdia môžeš získať certifikát z účtovníctva, zváračský preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, jazykový či počítačový certifikát.

  1. Získaj druhú rodinu

Naša škola je malá. Každý každého pozná a každý každému pomáha. Získaš oporu vo svojich učiteľoch a nových priateľov vo svojich spolužiakoch.

  1. Pracuj so softvérom, s ktorým sa potom stretneš v praxi

Pracuj s účtovným programom KROS používaným podnikateľmi na celom Slovensku, s analógovými a digitálnymi meracími prístrojmi, audio/video technikou, satelitnými sústavami, grafickým softvérom Multisim a Workbench, Solid Electrical, Solid Works, SolidCAM, Solid Works Composer.

  1. Rozprávaj cudzím jazykom, tam, kde sa to oplatí

Vydaj sa na dvojtýždňový letný jazykový kurz do zahraničia alebo absolvuj nezabudnuteľné hodiny s lektormi z USA, Taiwanu, Malajzie, Brazílie či Indonézie.

  1. Spoznaj rovesníkov z celého sveta

Hi! Hallo! Hei! Cześć! Lábas! Salut!… Pozdrav sa s kamarátmi z Nórska, Česka, Litvy, Nemecka, Poľska, Rumunska ….a mnohých ďalších krajín počas medzinárodných projektov, ktoré ti umožnia spoznať ich krajiny.

  1. Pozbieraj nezabudnuteľné zážitky s priateľmi

Privítanie prvákov… Mikuláš … lyžiarsky … plavecký … výlety … a mnohé ďalšie zaujímavé akcie, pri ktorých zažiješ kopu zábavy.

  1. Ukáž svoje zručnosti a staň sa členom klubu úspešných

Ak si šikovný a nebojíš sa to ukázať, môžeš sa zapojiť do mnohých športových a vedomostných súťaží a pridať sa tak k spolužiakom, ktorým nerobí problém uspieť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

OCENENIA ŠKOLY

2011      Európska značka pre jazyky

2011      Cena kvality Leonardo da Vinci

2015      Charta v odbornom vzdelávaní

2016      Cena ministra hospodárstva SR za spoluprácu so zamestnávateľmi

2017      3. miesto na Slovensku v medzinárodnej spolupráci 30 rokov Erasmus+

2018      Ambasádorská škola Európskeho parlamentu