Informácie pre uchádzačov o štúdium

Milí deviataci,

veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnutia s učiteľmi školy, ktoré budú bývať každý piatok od 13.00 hod do 14.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 12. februára 2021. V tomto čase budeme pripravení zodpovedať vaše otázky a prevedieme vás aspoň „imaginárne“ po škole a priblížime vám možnosti štúdia na našej škole. Bude stačiť, ak kliknete na nižšie uvedený odkaz. V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu termín nevyhovuje, sme ochotní sa vám venovať aj v inom termíne, po dohode na e-mailovej adrese: sekretariat@sssdetva.edu.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Zamestnanci a žiaci Spojenej školy v Detve

Odkaz odporúčame otvoriť v Chrome. Môžete sa ku schôdzi prihlásiť priamo v prehliadači.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg0MWI5ZWItY2UyMC00ZjY0LThhNDUtNWYwMjg5YWZkYTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292b78eac-afc6-426f-a139-301befd14451%22%2c%22Oid%22%3a%2234bafde0-1cc0-4cf7-8541-8d702e95fc22%22%7d

 

Pozri si videá o škole

Vyskúšaj si zaujímavé kvízy o škole

Pozri si, ako sú vybavené naše dielne

Kritériá prijímacieho konania

OBCHODNÁ AKADÉMIA

6317 M obchodná akadémia

1. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole rôzneho zamerania

Naši absolventi sú podnikatelia, ekonómovia, právnici, učitelia, manažéri, sociálni pracovníci, psychológovia ….

2.Široké možnosti uplatnenia na trhu práce

Tí najšikovnejší majú vlastné firmy v rôznych oblastiach

Alebo pracujú ako účtovníci, ekonómovia, asistenti, obchodníci …

V maloobchode, marketingu, finančníctve, bankovníctve, cestovnom ruchu, štátnej a verejnej správe

Učebný plán

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

MATURITNÉ ODBORY

2411 K mechanik nastavovač

Absolvent je schopný zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh, CNC fréza) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom a technologickom programe SolidWorks a SolidCAM, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou.

Učebný plán

2697 K mechanik elektrotechnik

Absolvent je schopný samostatne vykonávať práce informačných, komunikačných a elektrotechnických činností. Žiaci sa pripravujú na montáž hardvéru, inštaláciu softvéru počítačov, na návrh, nastavenie a údržbu počítačových sietí a získajú zručnosti v programovaní vo vyšších programovacích jazykoch a www stránkach.

Učebný plán

2679 K mechanik mechatronik

Absolvent je schopný vykonávať pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov, ako i počítačmi riadených moderných technológií.

 

OCENENIA ŠKOLY

2011      Európska značka pre jazyky

2011      Cena kvality Leonardo da Vinci

2015      Charta v odbornom vzdelávaní

2016      Cena ministra hospodárstva SR za spoluprácu so zamestnávateľmi

2017      3. miesto na Slovensku v medzinárodnej spolupráci 30 rokov Erasmus+

2018      Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

TOP 10 ZÁŽITKOV, KTORÉ ZAŽIJEŠ LEN U NÁS

  1. Uč sa moderne a interaktívne

Uč sa na moderných pracoviskách vybavených modernými strojmi a zariadeniami a z elektronických cvičebníc na školskom e-learningovom portále.

  1. Absolvuj časť štúdia v zahraničí

Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát.

  1. Spoj teóriu a prax

Zapoj sa do duálneho vzdelávania a vykonávaj praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov.

  1. Získaj certifikáty, ktoré požadujú zamestnávatelia

Už počas štúdia môžeš získať certifikát z účtovníctva, zváračský preukaz, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, jazykový či počítačový certifikát.

  1. Získaj druhú rodinu

Naša škola je malá. Každý každého pozná a každý každému pomáha. Získaš oporu vo svojich učiteľoch a nových priateľov vo svojich spolužiakoch.

  1. Pracuj so softvérom, s ktorým sa potom stretneš v praxi

Pracuj s účtovným programom KROS používaným podnikateľmi na celom Slovensku, s analógovými a digitálnymi meracími prístrojmi, audio/video technikou, satelitnými sústavami, grafickým softvérom Multisim a Workbench, Solid Electrical, Solid Works, SolidCAM, Solid Works Composer.

  1. Rozprávaj cudzím jazykom, tam, kde sa to oplatí

Vydaj sa na dvojtýždňový letný jazykový kurz do zahraničia alebo absolvuj nezabudnuteľné hodiny s lektormi z USA, Taiwanu, Malajzie, Brazílie či Indonézie.

  1. Spoznaj rovesníkov z celého sveta

Hi! Hallo! Hei! Cześć! Lábas! Salut!… Pozdrav sa s kamarátmi z Nórska, Česka, Litvy, Nemecka, Poľska, Rumunska ….a mnohých ďalších krajín počas medzinárodných projektov, ktoré ti umožnia spoznať ich krajiny.

  1. Pozbieraj nezabudnuteľné zážitky s priateľmi

Privítanie prvákov… Mikuláš … lyžiarsky … plavecký … výlety … a mnohé ďalšie zaujímavé akcie, pri ktorých zažiješ kopu zábavy.

  1. Ukáž svoje zručnosti a staň sa členom klubu úspešných

Ak si šikovný a nebojíš sa to ukázať, môžeš sa zapojiť do mnohých športových a vedomostných súťaží a pridať sa tak k spolužiakom, ktorým nerobí problém uspieť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.