Nové pracoviská v dielňach praktického vyučovania

Vďaka takmer 8-miliónovej investícii z projektov IROP sme nielen kompletne zrekonštruovali dielne praktického vyučovania, ale tiež pripravili nové moderné pracoviská. Všetky sa nesú v duchu Industry 4.0.

Od jari už budú plne k dispozícii našim žiakom. Zatiaľ si pozrite ich virtuálnu prehliadku.

Metrologické pracovisko

 

Robotické pracovisko ABB

 

CNC pracovisko

 

Robotické pracovisko DOBOT

 

Pracovisko automatizácie FAS 200

 

Pracovisko automatizácie FMS 200

 

Pracovisko automatizácie MAS 200

 

Pracovisko virtuálnej reality

 

Zváračská škola