TOP 10 zážitkov, ktoré zažiješ len u nás

  1. Uč sa moderne a interaktívne

Uč sa na moderných pracoviskách vybavených modernými strojmi a zariadeniami a z elektronických cvičebníc na školskom e-learningovom portále.

  1. Absolvuj časť štúdia v zahraničí

Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát.

  1. Spoj teóriu a prax

Od 2. ročníka v učebných a od 3. ročníka v študijných odboroch vykonávaj odborný výcvik na pracoviskách zamestnávateľov.

  1. Získaj certifikáty, ktoré požadujú zamestnávatelia

Už počas štúdia môžeš získať zváračský preukaz či osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

  1. Získaj druhú rodinu

Naša škola je malá. Každý každého pozná a každý každému pomáha. Získaš oporu vo svojich učiteľoch a nových priateľov vo svojich spolužiakoch.

  1. Pracuj so softvérom, s ktorým sa potom stretneš v praxi

Pracuj s analógovými a digitálnymi meracími prístrojmi, audio/video technikou, satelitnými sústavami, grafickým softvérom Multisim a Workbench, Solid Electrical, Solid Works, SolidCAM, Solid Works Composer.

  1. Vyskúšaj duál

Máš jedinečnú šancu prepojiť školu s praxou už počas štúdia. Vzdelávaj sa v duálnom systéme vzdelávania a pripravuj sa pre konkrétneho zamestnávateľa s istotou zamestnania po skončení školy.

  1. Spoznaj rovesníkov z celého sveta

Hi! Hallo! Hei! Cześć! Lábas! Salut!… Pozdrav sa s kamarátmi z Nórska, Česka, Litvy, Nemecka, Poľska, Rumunska ….a mnohých ďalších krajín počas medzinárodných projektov, ktoré ti umožnia spoznať ich krajiny.

  1. Pozbieraj nezabudnuteľné zážitky s priateľmi

Privítanie prvákov… Mikuláš … lyžiarsky … plavecký … výlety … a mnohé ďalšie zaujímavé akcie, pri ktorých zažiješ kopu zábavy.

  1. Ukáž svoje zručnosti a staň sa členom klubu úspešných

Ak si šikovný a nebojíš sa to ukázať, môžeš sa zapojiť do mnohých športových a vedomostných súťaží a pridať sa tak k spolužiakom, ktorým nerobí problém uspieť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.