Obchodná akadémia

6317 M obchodná akadémia

1. Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole rôzneho zamerania

Naši absolventi sú podnikatelia, ekonómovia, právnici, učitelia, manažéri, sociálni pracovníci, psychológovia ….

2.Široké možnosti uplatnenia na trhu práce

Tí najšikovnejší majú vlastné firmy v rôznych oblastiach

Alebo pracujú ako účtovníci, ekonómovia, asistenti, obchodníci …

V maloobchode, marketingu, finančníctve, bankovníctve, cestovnom ruchu, štátnej a verejnej správe

Klikni a pozri si učebný plán