pre studentov

Informácie výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu na SŠ v Detve na šk. rok 2020/2021   Trvalé úlohy výchovného poradcu: Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou […]

Read More

Prevencia sociálno-patologických javov

Dôležité linky: Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci Internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/ Linka detskej istoty http://www.ldi.sk Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/ Rozhovor o […]

Read More

Maturity

Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B1) pre OA a SOŠ Tematické okruhy na ústnu formu internej časti AJ (úroveň B2) pre OA a SOŠ Tematické okruhy na teoretickú časť odbornej zložky pre SOŠ – mechanik nastavovač Tematické okruhy teoretickej časti odbornej zložky pre OA Tematické okruhy […]

Read More

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. vyučovacia hodina         7.30 – 8.15 h 2. vyučovacia hodina         8.20 – 9.05 h 3. vyučovacia hodina         9.10 – 9.55 h 4. vyučovacia hodina        10.15 – 11.00 h 5. vyučovacia hodina        11.05 – 11.50 h 6. vyučovacia hodina     […]

Read More

Organizácia školského roku

Vyučovanie Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) člení sa na prvý a druhý polrok nasledovne: prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (piatok). druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (stredu) a […]

Read More