Žiaci základných škôl prezentovali svoju klimatickú budúcnosť pred europoslancom Ivanom Štefancom

Dva týždne po stretnutí s pánom Robertom Hajšelom sme zorganizovali ďalšie podujatie pre žiakov základných škôl. Opäť sa nieslo v duchu klimatických zmien. Tentokrát mali žiaci prezentovať svoju klimatickú budúcnosť pred Ivanom Štefancom. Úlohou bolo zvoliť si oblasť, kde by chceli zredukovať svoju spotrebu alebo odpad. Mali nielen navrhnúť konkrétne nápady, ale časť z nich aj zrealizovať.

V zasadačke školy sa stretlo až 31 žiakov zo 7 základných škôl, ktorí pod vedením svojich učiteľov pripravili mimoriadne kvalitné prezentácie. Témy a nápady, s ktorými prišli žiaci boli skutočne rozmanité. Najväčšie zastúpenie mala upcyklácia, teda výroba nových vecí z odpadu. Žiaci sa k tejto téme postavili nielen teoreticky, ale priniesli aj svoje konkrétne výrobky. Mali sme tu taburetku z plastových fliaš, korkový stojan na mobil či kŕmidlo pre vtáky z plastu.

Obľúbenou témou boli aj negatívne dôsledky odevného priemyslu na životné prostredie. Viaceré tímy sa zamysleli nad problémom fast fashion a jej vplyvu nielen na prírodu ale tiež negatívnych sociálnych dopadov v rozvojových krajinách.

Nakoľko sa náš región nachádza vo vidieckom prostredí, venovali sa žiaci tiež udržateľnému poľnohospodárstvu. Dominovalo kompostovanie a vlastné pestovanie a spracovanie ovocia a zeleniny. Žiaci prišli ale aj s originálnym nápadom automatu na zber zvyškov jedál.

Všetky práce boli mimoriadne kvalitné a nápadité a bolo ťažké vybrať víťaza. Náš hosť ocenil, že sa mladí ľudia zamýšľajú nad budúcnosťou planéty a už v takomto veku prichádzajú nielen s nápadmi, ale aj konajú v prospech planéty.

Prvé a druhé miesto získali žiaci so Základnej školy Kukučínova v Detve so svojimi nápadmi udržateľnej módy a podpory regionálneho poľnohospodárstva. Tretie miesto obsadil tím zo Základnej školy A. Vagača z Detvy s automatom na zvyšky jedál.

Všetci účastníci získali pekné vecné ceny. Dne prvé družstvá získali bonus v podobe zájazdu do Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zájazd sa uskutoční na pozvanie pána europoslanca na jar 2023.