Aktuality 2022/23

Mobilita v Chorvátsku

Mobilita v Chorvátsku

V rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“ absolvovali žiaci druhého ročníka Strednej odbornej školy odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik odbornú stáž v partnerskej chorvátskej škole Strukovna škola Durdevac. Počas dvoch týždňov sa pod odborných dohľadom majstrov na externom pracovisku firmy Rasco venovali odborným činnostiam v elektrotechnike a mechatronike. Venovali sa meraniu elektrických veličín, simulácii […]

Read More

Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Plzni

Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Plzni

Šesť žiakov druhého a tretieho absolvovalo v polovici septembra dvojtýždňovú odbornú prax v českom meste Plzeň. V pondelok sa stretli s vedením Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni a následne sa zoznámili so svojimi pracoviskami. Zoznámili sa s prostredím, kolegami aj prácou, ktorá ich čakala, a ktorú pre nich pripravili na 2 týždne. […]

Read More

Odborná stáž na Malte

Odborná stáž na Malte

Šesť žiakov druhého až štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnilo trojtýždňovej odbornej stáže na Malte v spolupráci s prijímajúcou organizáciou Easy Job Bridge. Odborná stáž na malom, ale krásnom ostrove v Stredozemnom mori prebehla k spokojnosti všetkých strán a žiaci si odniesli mnoho zážitkov, skúseností a nových zručností. Pracovali v rôznych firmách a organizáciách po celom ostrove. Všetci […]

Read More

Odborná stáž strojárov v Třemošnici

Odborná stáž strojárov v Třemošnici

Už od roku 2011 spolupracujeme pri organizovaní odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ so SOŠ a SOU technické Třemošnice. Tohto roku sa ho zúčastnilo šesť žiakov štvrtého ročníka profesie mechanik nastavovač. Cieľom stáže bolo zdokonaľovanie sa v odborných predmetoch a hlavne v odbornom výcviku, kde žiaci pracovali na sústruhoch, frézach […]

Read More

Odborná stáž v nemeckej Jene

Odborná stáž v nemeckej Jene

Koncom septembra sa vybralo šesť žiakov z Obchodnej akadémie na dvojtýždňovú stáž do nemeckej Jeny. Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“. V univerzitnom centru Durínska sme našli spoľahlivého partnera vo vzdelávacej organizácii Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Obsahom stáže bola odborná prax, ktorú žiaci vykonávali u partnera Internationaler Bund. Počas praxe […]

Read More

Dokončená ekoučebňa vďaka Nadácii Tesco

Dokončená ekoučebňa vďaka Nadácii Tesco

Vďaka výhre v grante Nadácie Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame sme zrealizovali projekt Spojená škola – zelená škola. Pokračovali sme v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnili sme ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšený záhon a lavičky. Priestor sa tak stal plnohodnotnou externou učebňou pre žiakov v jarných a jesenných […]

Read More

Druháčka z Obchodnej akadémie prezentovala svoj projekt v Košiciach

Druháčka z Obchodnej akadémie prezentovala svoj projekt v Košiciach

Žiačka druhého ročníka Obchodnej akadémie Nina Hukelová prezentovala svoj projekt, s ktorým v júni získala tretie miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých. Uspela s projektom zameraným na možnosti propagácie cestovného ruchu v Bratislave. Tentokrát sa tak udialo na gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach. Prezentácia sa uskutočnila na pozvanie generálnej riaditeľky Star Production […]

Read More

Odborná mobilita v Poľsku

Odborná mobilita v Poľsku

Dve učiteľky ekonomických predmetov sa zúčastnili trojdňovej odbornej mobility v partnerskej škole Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Mobilita sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“. Odborná stáž bola zameraná na tri oblasti. Spolu s odbornými ekonomickými učiteľmi z partnerskej poľskej školy sme analyzovali národné štandardy finančnej gramotnosti. Venovali […]

Read More

Zahájenie školského roku

Slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8.00 h pred budovou školy.

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku BBSK

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205 správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica zverejňuje Zoznam prebytočného a neupotrebiteľného majetku v primeranej cene. Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku BBSK