Aktuality 2022/23

Maratón písania listov

Maratón písania listov

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do najväčšieho ľudskoprávneho podujatia na svete – Maratón písania listov. Túto udalosť už viac ako 20 rokov usporadúva organizácia Amnesty International. Tradične sa usporadúva v období Medzinárodného dňa ľudských práv a je zameraná na písanie listov solidarity a podpisovanie petícií nespravodlivo väzneným, utláčaným a prenasledovaným ľuďom. […]

Read More

Finančná olympiáda

Finančná olympiáda

Žiaci štvrtého ročníka sa zapojili do 1. kola celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre […]

Read More

Krajské kolo ekonomickej olympiády

Krajské kolo ekonomickej olympiády

Žiak štvrtého ročníka štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve Dominik Gonda reprezentoval školu v krajskom kole ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia […]

Read More

DOD na Žilinskej univerzite

DOD na Žilinskej univerzite

Žiaci Spojenej školy v Detve sa dňa 26.01.2023 zúčastnili dňa otvorených dverí na Žilinskej univerzite. Žiakov uvítal v aule strojníckej fakulty dekan fakulty prof. Ing. Milan Sága, Dr., ktorý spolu s prodekanom doc. Mgr. Branislavom Ftorekom, PhD. poskytli cenné informácii o Žilinskej univerzite a  možnostiach štúdia na strojníckej fakulte. Žiaci mali možnosť vidieť […]

Read More

Amnesty International a maratón písania listov

Amnesty International a maratón písania listov

Žiaci 1.OA triedy sa 26.1.2023 zúčastnili  Maratónu písania listov v rámci workshopu k ľudským právam. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s koordinátormi a lektorkou ľudskoprávneho vzdelávania v Amnesty International Slovensko pani Ivanou Klimentovou. Začali sme otázkou “ Píšete ešte listy?“ Oboznámili sme sa, čo to je maratón písania listov, ako to funguje a ako sa […]

Read More

Inzerát

Spojená škola v Detve ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy so zameraním na skupinu odborov 26 elektrotechnika. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte na e-mail: sekretariat@sssdetva.edu.sk alebo poštou na adresu Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva. Bližšie informácie o pracovnom mieste získate na t. č. […]

Read More

Obchodná verejná súťaž 24.01.2023

Spojená škola, Štúrova 848, 96212  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 96212 Detva a pozemku par. č. KN 5078/6  zapísané […]

Read More

Spojená škola v Detve stále medzi 3 najlepšími školami v kraji!

Spojená škola v Detve stále medzi 3 najlepšími školami v kraji!

Naša škola už viac ako 10 rokov dokazuje svoju kvalitu a udržiava si pozíciu medzi troma najlepšími strednými odbornými školami v Banskobystrickom kraji. V najnovšom rebríčku hodnotenia kvality škôl inštitútu INEKO nám patrí tretie miesto s hodnotením 7,2, o predstavuje hodnotenie „škola s výbornými výsledkami žiakov“. V kraji sú len tri odborné školy s takýmito výsledkami. Zároveň sme […]

Read More

Školské kolo v súťaži SIP

Školské kolo v súťaži SIP

Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži SIP – spracovanie informácií na počítači všetkými desiatimi prstami v učebni ADK.  Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka obchodnej akadémie na základe výsledkov z triednych kôl, ktoré prebiehali v mesiaci november.  OA reprezentovali Tamarka Hlivová a Silvia Ďuricová OA reprezentovali Saška Mackovová, Majka Kuviková a Vika […]

Read More