Vzdelávanie Erasmus+ na Islande

Dve učiteľky Spojenej školy v Detve, Mgr. M. Dutkievičová a Mgr. J. Szilvási, sa v júli 2023 zúčastnili vzdelávania v Reykjavíku na Islande. Počas jedného týždňa absolvovali vzdelávanie s názvom Cerative minds towards an active citizenship and problem-solving.  

Cieľom vzdelávania bolo naučiť sa, čo je kreativita, a prečo je potrebná pri riešení problémov. Uvažovali sme nad tým, ako viesť študentov k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi v spoločnosti. Porovnávali sme kreatívne a lineárne spôsoby myslenia a riešenia problémov, rozvíjali sme kritické zručnosti. Spoločne sme uvažovali nad etickými a enviromentálnymi problémami v demokratickej spoločnosti a nad tým, ako ich kreatívne a zodpovedne riešiť.  

Naučili sme sa nové vyučovacie metódy (inscenačné, heuristické, …), zdokonalili sme sa v spolupráci pri hľadaní nových pohľadov a riešení na zadané úlohy. Spoločne s ostatnými účastníkmi sme zdieľali svoje skúsenosti z vyučovania v rôznych krajinách a na rôznych typoch škôl. V neposlednom rade sme sa zlepšili v komunikácii v cudzom jazyku.  

Toto vzdelávanie nám veľa prinieslo aj v tom, že sme spoznali krajinu, jej krásy, kultúru a spôsoby správania sa ľudí v nej. Týždeň strávený na Islande bol pre nás zaujímavý a prínosný a hodnotíme ho veľmi pozitívne.  

 

Mgr. M. Dutkievičová, Mgr. J. Szilvási