Projekty2

Medzigeneračný Hackaton

Zorganizovali sme medzigeneračný 24-hodinový Hackaton. Konal sa 13.-14.5.2024 za účasti 21 žiakov základných škôl z Detvy, Kriváňa a Slatinských Lazov, žiakov a učiteľov našej školy ako aj  dôchodkýň z Jednoty dôchodcov v Detve. Hackaton bol spojený aj s prenocovaním a záujem bol taký veľký, že viaceré deti boli ochotné prespať […]

Read More

Podporili sme milú akciu v Hriňovej

Podporili sme milú akciu v Hriňovej

Spolupráca, chuť vytvoriť niečo nové, ale hlavne dať často nepotrebným veciam ďalšiu šancu ako si skrášliť svoje okolie. To bola hlavná myšlienka projektu, do ktorého sa zapojili žiaci špeciálnych tried ako aj usilovní žiaci v ŠKD so svojimi pani vychovávateľkami. Spojená škola v Detve podporila finančne náš nápad, a tak […]

Read More

Vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti – ponuka spolupráce

Vzdelávanie v oblasti informačnej gramotnosti – ponuka spolupráce

Vážený pán riaditeľ, riaditeľka, obraciame sa na Vás s ponukou bezplatného vzdelávania v oblasti informačnej gramotnosti. Vzdelávanie sa zameriava na bezpečnú prácu s informáciami na internete a riziká, ktoré sa pri nej vyskytujú. Obsahom vzdelávania sú informácie o vírusoch, hoaxoch, pishingu ale najmä bezpečnosti na internete a sociálnych sieťach, budeme sa tiež venovať […]

Read More

Získali sme dotáciu na inštaláciu fotovoltických panelov

Získali sme dotáciu na inštaláciu fotovoltických panelov

Dnes sme si slávnostne prevzali šek od vedenia dm drogerie markt na inštaláciu fotovoltických panelov na strechu školy. Financie sme získali vďaku úspechu v grantovom programe Školy na zelenú. Vďaka projektu prispejeme k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov energie a znížime náklady na spotrebu energie. Ďakujeme za možnosť zodpovednejšie sa správať k […]

Read More

Predvýjazdové stretnutie účastníkov mobilít v programe Erasmus+ v Prahe

Predvýjazdové stretnutie účastníkov mobilít v programe Erasmus+ v Prahe

Od 19. do 22. marca absolvovali v Prahe dve naše tretiačky Lilly a Karolínka spolu s Mgr. Oľgou Feješovou úvodné stretnutie účastníkov programu Erasmus+ mobilít. Po ich príchode a ubytovaní ich čakalo prvé stretnutie s ďalšími účastníkmi a koordinátormi z českej organizácie, ktorá koordinuje program Erasmus+ v Českej republike. Toto stretnutie, pomenované Česko-Slovenský […]

Read More

Záverečná konferencia programu Show your talent

Záverečná konferencia programu Show your talent

V stredu 20. marca sa uskutočnila záverečná konferencia programu Show your talent. Autorom projektu Show your talent je OZ TEAM. Tento program umožňuje absolventom predchádzajúcich ročníkov programu pomáhať realizovať projekt pre svojich rovesníkov, čím získajú nové líderské, manažérske a lektorské zručnosti. Program bol určený pre žiakov 3. ročníka. Po prihlásení sa do programu sa uskutočnili osobné […]

Read More

Hostili sme učiteľku z Chorvátska

Hostili sme učiteľku z Chorvátska

V druhý marcový týždeň sa náš učiteľský kolektív rozšíril o nového člena. Hostili sme u nás Marinelu Blažek, učiteľku z partnerskej školy v Durdevaci. Počas týždňa mala možnosť nielen pozorovať vyučovanie na našej škole, ale podieľala sa aj na vyučovaní našich žiakov. Pripravila zaujímavé hodiny pre druhákov a tretiakov na Obchodnej akadémii. Venovala sa témam ako […]

Read More

Odštartovali sme projekt LESU ZDAR!

Odštartovali sme projekt LESU ZDAR!

Prvý jarný deň sme privítali na pôde Spojenej školy v Detve Ing. Mariána Tarabu z Národného lesníckeho centra. Žiakom z 2.OA triedy predstavil projekt LESU ZDAR. Následne prebiehal workshop na tému Nekonečné možnosti. Cieľom projektu LESU ZDAR je ovplyvniť hodnoty a postoje mládeže k lesnému hospodárstvu. Ponúknuť mládeži osvojiť si […]

Read More

Chorvátski praktikanti v Detve

Chorvátski praktikanti v Detve

Dva týždne v marci hostila naša škola 10 žiakov partnerskej chorvátskej strednej odbornej školy z Durdevacu. Žiaci vykonávali prax na pracoviskách našich spolupracujúcich firiem. Venovali sa účtovníctvu, marketingu, administratíve či komunikácii. Každý žiak pracoval pod vedením mentora, ktorý mu prideľoval prácu. Žiaci si o svojej praxi viedli denník. Všetci účastníci pristupovali […]

Read More

Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania

Názov projektu: Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania Kód projektu v ITMS2014+: 302071CCM4 Výzva – kód Výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90 Celkové oprávnené výdavky: 5 275 069,09   Cieľom projektu je vybudovať zo školy vzdelávacie centrum s perspektívou sektorového centra excelentnosti, ktoré bude poskytovať odborné vzdelávanie pre žiakov Spojenej školy v súlade […]

Read More