Vzdelávanie učiteľov v obchodnej angličtine

Letné prázdniny sú v plnom prúde a my sa vzdelávame aj počas nich. Koncom júla sme sa s kolegyňou Ing. Dianiškovou Gabrielou zúčastnili na vzdelávaní cez projekty ERASMUS v Chorvátsku v Trogiri. Keďže obidve vyučujeme ekonomické predmety, kurz bol zameraný na obchodnú korešpondenciu, obchodné listy, mailovú komunikáciu, telefonické rozhovory či prijímacie pohovory.

Cieľom vzdelávania bolo rozvíjať základné zručnosti pri jednaní s ľuďmi v obchodných situáciách a rozšíriť slovnú zásobu týkajúcu sa všeobecných obchodných situácií. Program umožnil rozvíjať sebadôveru pri jednaní s ľuďmi, porovnávať, presviedčať, hľadať riešenia.

Zdokonalili sme sa v angličtine a aj v obchodných pojmov.  Vzdelávanie prebiehalo každý pracovný deň. Na kurze boli aj kolegovia z Rumunska a Poľska. Popri vzdelávaní sme stihli pozrieť krásne historické mestečko Trogir. Vzdelávanie sa nám veľmi páčilo, získané vedomosti vieme zužitkovať od septembra. Tešíme sa na ďalšie príležitosti znova si to zopakovať.

Ing. Kováčová