Návšteva školy v Uherskom Brode

V dňoch 5. – 6. júna sme sa v rámci projektu Erazmus+ zúčastnili programu Job shadowing na SOŠ – OA v Uherskom Brode. Počas týchto dní sme absolvovali náčuvy vyučovacích hodín odborných ekonomických predmetov, kde sme mali možnosť v praxi vidieť, ako českí kolegovia vyučujú a aplikujú do praxe nové vyučovacie metódy. Následne sme to s nimi osobne konzultovali a navzájom sme sa podelili so svojimi skúsenosťami.  Okrem toho nám svoj čas venovala aj projektová manažérka. Oboznámila nás s projektami, ktoré realizuje ich škola a ich plánmi do budúcnosti. Tieto dva dni nás veľmi obohatili. Domov si odnášame veľa podnetov a zážitkov.
 
Gabriela Dianišková, Mariana Kováčová