Zahájenie školského roka 2023/2024

Slávnostné zahájenie školského roku sa uskutoční dvore pred budovou školy v pondelok 4. septembra o 8.00 hod.

Žiaci prvého ročníka, prineste si so sebou aj rodné listy a vysvedčenie z 9. ročníka.

Tešíme sa na Vás!