Ocenenie ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Piatok 7. júna patril udeľovaniu Cien sv. Gorazda. Naša škola bola hlavnou hviezdou večera, pretože sme prvýkrát v histórii uspeli v oboch kategóriách, tak u pedagógov ako aj študentov.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker udelil ocenenie našej bývalej kolegyni Ing. Márii Budáčovej ako aj bývalému žiakovi Dominkovi Gondovi.

Ing. Mária Budáčová pôsobila dlhé roky ako učiteľka odborných ekonomických predmetov v Obchodnej akadémii v Detve. Celý svoj život zasvätila výchove mladých ľudí. Pod jej vedením prešli stovky žiakov, ktorým vštepovala základy ekonomického myslenia. Pre nás je mimoriadnym človekom, pedagógom, kolegom a priateľom. Počas svojej kariéry vykonávala množstvo zodpovedných funkcií. Organizovala rôzne školské akcie a súťaže. Venovala sa príprave študentov nielen na školské ale aj mimoškolské súťaže.

Pracovala na našej škole od ukončenia svojho štúdia na vysokej škole, celých 42 rokov. Stála pri založení Obchodnej akadémie ako novej súčasti SOŠ a niekoľko rokov vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Ďakujeme za obetavú prácu a blahoželáme k úspechu.

Dominik Gonda maturoval v minulom školskom roku na Obchodnej akadémii v Detve. Je to žiak, ktorý rád objavuje, skúša nové veci a nezľakne sa žiadnej výzvy. Počas štúdia reprezentoval školu, ale aj Slovensko na mnohých súťažiach a konferenciách. Vo svojich projektoch sa zameral hlavne na obehovú a zdieľanú ekonomiku, udržiavanie tradícií a podpore zraniteľných skupín obyvateľstva.

Jeho nápady majú tiež významný sociálny rozmer, pretože prinášajú príležitosti aj pre skupiny obyvateľov ohrozené sociálnym vylúčením. Myšlienky projektov sú aplikovateľné v praxi, a to jednak na úrovni podnikov ako aj na úrovni miestnej samosprávy.

V škole si splnil svoje ambície zapojiť sa školských medzinárodných projektov. Ako tretiak sa zúčastnil trojtýždňovej odbornej stáže na Malte. Nasledovala dvojtýždňová prax v Poľsku a týždňová mobilita v Nórsku. V úvode štvrtého ročníka absolvoval dvojtýždňovú stáž v nemeckej Jene. Všimla si to aj Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá vybrala Dominika ako zástupcu žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Reprezentoval slovenské odborné vzdelávanie na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v Európskom parlamente v Bruseli pri príležitosti Európskeho roku mládeže.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.