Workshop s Národnou bankou Slovenska

V piatok 3.11. k našim žiakom z Obchodnej akadémie zavítala zaujímavá návšteva priamo z Národnej Banky Slovenska, ktorá ich pútavým spôsobom vniesla do „sveta peňazí“ a priblížila im postavenie a úlohy NBS.

Školiteľ formou diskusie najprv viedol so žiakmi interaktívnu diskusiu o tom, na čo slúži Národná banka Slovenska a prečo by mali či nemali využívať elektronické peniaze. Žiaci uvažovali o spravovaní systémov bánk, zabezpečovaní finančnej stability, uľahčovaní platobného styku, výhodách a nevýhodách využívania účtov a hotovostných transakcií, úrokoch či inflácii. Školiteľ následne vysvetľoval žiakom zásady tlače peňazí (z čoho sa vyrábajú, kde sa tlačia a ako, aká je ich výrobná cena a podobne), ochranné prvky na bankovkách, znaky na bankovkách a podobne. Žiakov veľmi zaujali najmä zaujímavosti, týkajúce sa bankoviek, vysvetlenia konceptu tzv. „helikoptérových“ peňazí, povinných minimálnych rezerv či množstva peňazí v obehu (v ekonomike), zásad ponuky a dopytu či systému inflácie a hyperinflácie.

Žiaci „neobišli na prázdno“ a mohli si od tejto vzácnej návštevy odniesť aj praktické suveníry vo forme diárov, pokladničiek – prasiatok, ktoré mali u žiakov najväčší úspech, pier či švihadiel.