Medzinárodná súťaž v Chorvátsku

Začiatkom apríla sa uskutočnila záverečná mobilita v rámci projektu Erasmus+ Technické inovácie v teórii a praxi. Mobilitu hostil náš partner Strukovna skola Durdevac a zúčastnili sa jej žiaci slovenských a českých partnerov. Trojdňovú mobilitu absolvovali žiaci z našej školy, stredných odborných škôl v BBSK, českých Oseliec a Třemošnice.  

Predmetom mobility bola medzinárodná súťaž odborných kompetencií žiakov zapojených škôl. Hlavným cieľom nebolo zvíťaziť, ale získať nové vedomosti a zručnosti vo svojich odboroch. Mobilita pozostávala z troch častí – prípravnej, súťažnej a voľnočasovej. Žiaci sa v prvý deň navzájom zoznamovali, vytvárali medzinárodné tímy a trénovali obsah, ktorý bol nasledujúce dni predmetom súťaže. 

Samotná súťaž bola rozdelená na dve časti. Prvá – technická – sa zameriavala na kompetencie v oblasti pneumatiky, elektropneumatiky a PLC programovania. Žiaci pracovali v trojčlenných medzinárodných tímoch na zmodernizovaných pracoviskách chorvátskej školy.  

Ekonomickej súťaže sa okrem žiakov partnerských škôl zúčastnili tiež stredoškoláci z neďalekej Koprivnice, s ktorými tiež spolupracujeme v rámci medzinárodných projektov. Úlohou päťčlenných tímov bolo pripraviť životopis a motivačný list pre konkrétnu profesiu a následne zvládnuť prijímací pohovor. Tvorivosť mohli prejaviť pri príprave letákov na deň otvorených dverí a posledný deň aj pri príprave podnikateľských zámerov podniku ekologického zamerania.  

Žiaci prejavili mimoriadnu šikovnosť a tvorivosť pri riešení súťažných úloh. Zároveň sa pracovali pre svoj tím, naučili sa komunikovať a prezentovať výsledky svojej práce.  

Popri odbornom programe spoznali účastníci aj zaujímavosti regiónu ako miestnu Saharu, informačné centrum či malú exotickú ZOO, kde mohli navrhnúť meno pre dvojtýždňové mláďa ťavy.  

Takmer trojročný projekt sa pomaly chýli ku svojmu záveru. Vyvrcholí nadnárodným stretnutím v Třemošnici a záverečnou konferenciou v Detve.  

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 3 »