Aktuality

Privítanie prvákov

Privítanie prvákov

Nádejní maturanti privítali v škole najnovšie prírastky – prvákov z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Podelili sa s nimi o drobné darčeky i cenné skúsenosti. Poriadne stredoškolské KABU od tretiakov ich ale samozrejme tiež neminie.

Metodický kurz našich učiteliek na Tenerife

Metodický kurz našich učiteliek na Tenerife

V termíne od 21.8.2021 do 30.08.2021 sme sa spolu s Mgr. Janou Szilvási zúčastnili 6-dňového vzdelávacieho kurzu na Tenerife. Išlo o 30-hodinový vzdelávací program s názvom Intelligent Assessment and Evaluation. Počas piatich dní sme pod vedením anglickej lektorky pracovali v skupine spolu s maďarskými, poľskými, rumunskými a estónskymi pedagógmi. Venovali sme sa rôznym pedagogickým otázkam, pričom najväčšou […]

Read More

Informácie k začiatku školského roku

Oznamujeme našim žiakom a rodičom, že začiatok školského roku 2021/2022  bude v Spojenej škole v Detve dňa 2. septembra o 8.00 hod. Pri nástupe do školy je potrebné písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré môžu zákonní zástupcovia alebo plnoletí žiaci potvrdiť podľa návodu na Edupage tu: http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u1567/u1594/u2462&lang_id=2&from=u1/u1567 alebo doniesť pri nástupe: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti […]

Read More

Ročenka 2020/2021

Recent PostsPrivítanie prvákov4. septembra 2021 Nádejní maturanti privítali v škole najnovšie prírastky – prvákov z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Podelili sa s nimi o drobné darčeky i cenné skúsenosti. Poriadne stExterná ekoučebňa15. júla 2021 V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebňu v areáli školy. Ekoučebňa bude pozostávať s náučných panelov na […]

Read More

Externá ekoučebňa

Externá ekoučebňa

V rámci projektu SK-klíma budujeme externú ekoučebňu v areáli školy. Ekoučebňa bude pozostávať s náučných panelov na témy ako recyklovanie odpadu, alternatívne zdroje energie, význam lesa či ekologické poľnohospodárstvo. Bude tiež doplnená výukovými záhonmi a zariadeniami na solárne osvetlenie.

Letná škola – ZF Slovakia

Letná škola – ZF Slovakia

Štyria žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Strednej odbornej školy v Detve sa začiatkom júla zúčastnili týždňovej letnej školy vo firme ZF Slovakia a. s. v Leviciach. Ide o žiakov, ktorí majú učebné zmluvy v systéme duálneho vzdelávania. Po úvodnom školení BOZP si overili znalosti z prvého ročníka a oboznámili sa s firmou a školiacim strediskom. Od […]

Read More

Oznam – rozdelenie služieb počas prázdnin

Potvrdenia o návšteve školy pre žiakov sa vydávajú v dňoch:  od 12. 07. 2021 – 23.07.2021 (vrátane) od 16.08.2021 – 31.08.2021 (vrátane) Rozpis služieb je v prílohe Služba počas prázdnin

Olympijský deň

Olympijský deň

29.06. 2021 sme na našej škole usporiadali Olympijský deň. Olympijský deň prišiel otvoriť pán riaditeľ Ing. Ján Melich.  Uskutočnil sa turnaj v stolnom tenise, účasť 18 žiakov. Futbal na multifunkčnom ihrisku, boli 4 družstvá, 6 zápasov. Počet hráčov 43. Florbal 4 družstvá. Počet hráčov 36. Výsledky: Stolný tenis: Adam Uhrin Ján […]

Read More

Letná škola

Letná škola

V prvý júlový týždeň sme zorganizovali premiérový ročník letnej školy, a to tak v rámci Obchodnej akadémie ako aj Strednej odbornej školy. Letnej školy sa zúčastnili naši súčasní stredoškoláci, ale aj budúci a potenciálni žiaci zo základných škôl. Napriek horúcemu počasiu sme prežili spoločne tri skvelé dni. Prvý deň strávili žiaci v škole. Na Obchodnej […]

Read More

Vzdelávanie o žiakoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Vzdelávanie o žiakoch so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Dve zástupkyne školy sa v závere školského roka zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ metodického kurzu Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Kurz organizovala vzdelávacia organizácia ITC International Praha. Zúčastnili sa ho učiteľky z Rumunska a Slovenska z rôznych stupňov vzdelávania (od predškolského po strednú školu). Mohli sme sa oboznámiť s rôznymi špeciálnymi potrebami […]

Read More