Aktuality

Ocenenie ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Ocenenie ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Piatok 7. júna patril udeľovaniu Cien sv. Gorazda. Naša škola bola hlavnou hviezdou večera, pretože sme prvýkrát v histórii uspeli v oboch kategóriách, tak u pedagógov ako aj študentov. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker udelil ocenenie našej bývalej kolegyni Ing. Márii Budáčovej ako aj bývalému žiakovi Dominkovi Gondovi. Ing. Mária […]

Read More

Druhé miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

Druhé miesto v celoslovenskom finále súťaže veľvyslanectvo mladých

V dňoch 6. a 7. júna 2024 sa konal už 14. ročník celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktoré každoročne organizuje vydavateľstvo Starproduction. Súťaž, ktorá sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky JUDr. Denisy Žilákovej, MBA, LL.M., umožňuje žiakom stredných a vysokých škôl odprezentovať vlastné nápady zamerané na rozvoj regiónu. Do […]

Read More

Medzinárodné projektové stretnutie Slovensko – Česko – Poľsko

Medzinárodné projektové stretnutie Slovensko – Česko – Poľsko

Uskutočnili sme záverečnú mobilitu v rámci projektu Erasmus+ Žijeme zodpovedne – žijeme správne, ktorý sme realizovali v spolupráci s partnerskými školami v českej Třemošnici a poľskom Nisku. Vybrali sme sa do Čierneho Balogu, kde sme sa previezli historickou železničkou, zasúťažili sme v drevorubačskom dingu a pozreli si lesnícky skanzen. Boli sme skutočne originálni. Poliaci rozobrali […]

Read More

Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie v Detve

Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie v Detve

Štyria žiaci Obchodnej akadémie  sa zúčastnili testovania na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL. Cambridgeské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete. Naše žiačky absolvovali skúšku PET (First Preliminary English Test). PET je […]

Read More

2. kolo prijímacích skúšok

Spojená škola zverejňuje kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok Počet voľných miest: 2697 K mechanik elektrotechnik/mechanička elektrotechnička       3 2679 K mechanik mechatronik/mechanička mechatronička            2   Kritériá prij. konania_2_kolo

Beseda s americkou lektorkou

Beseda s americkou lektorkou

Tretiaci z Obchodnej akadémie absolvovali online besedu s našou bývalou lektorkou Taylor. V diskusii sa venovali hlavne porovnaniu vzdelávania na Slovensku a v USA.

Pomáhali sme skrášľovať priestory Jednoty dôchodcov v Detve

Pomáhali sme skrášľovať priestory Jednoty dôchodcov v Detve

Naša medzigeneračná spolupráca s Jednotou dôchodcov má ďalšie úspešné pokračovanie. Prváci mechanici nastavovači spoločne s členmi jednoty upravili areál jednoty pri Centre voľného času. Chlapci a seniori spoločne zrealizovali nielen terénne úpravy, ale tiež zložili lavičky či vyvýšené záhony, vysadili kvety a liečivé rastliny. Prispeli tak ku skrášleniu priestorov, ktoré môžu spoločne […]

Read More

Cvičenia a kurz ochrany života a zdravia

Cvičenia a kurz ochrany života a zdravia

Zatiaľ čo sa štvrtáci pripravovali na svoje najdôležitejšie skúšky, mladšie ročníky absolvovali cvičenia a kurzy ochrany života a zdravia. Užili si jarné slniečko a naučili sa nové zručnosti potrebné pre zdravý a bezpečný život.

LESU ZDAR!

LESU ZDAR!

Študenti 2OA prežili deň s lesníkmi v rámci tohtoročnej realizácie projektu LESU ZDAR!. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra zorganizovali odbornú prednášku o lesoch a lesníctve na Slovensku a program na odborných pracoviskách. Študentov na pôde LF TU vo Zvolene pozdravila zástupkyňa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva […]

Read More

Ústne maturitné skúšky

Ústne maturitné skúšky

Štvrtáci z Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy sa dočkali a tretí májový týždeň vykonali poslednú časť maturitných skúšok. Pred skúšobnými komisiami prezentovali svoje vedomosti zo slovenského a anglického jazyka ako aj teoretickej časti odbornej zložky. Mnohí z nich potešili komisie veľmi peknými odpoveďami a dokázali, že sú veľmi dobre pripravení pre ďalšie štúdium či vstup […]

Read More