Aktuality

Deň učiteľov – 28. marec

Deň učiteľov – 28. marec

“ Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia…“ J.A. Komenský Láskavý pohľad, nekonečno trpezlivosti a srdce každý deň na dlani… Milé p. učiteľky, p. učitelia, možno si v tejto hektickej dobe vo všedný deň neuvedomíte, akým vzorom ste pre svojich študentov. Učiteľka – učiteľ odjakživa boli […]

Read More

1. online kolo olympiády Mladý účtovník

1. online kolo olympiády Mladý účtovník

Dve najlepšie účastníčky školského kola olympiády Mladý účtovník reprezentovali Martina Kortišová a Chiara Krnáčová školu v 1. online kole celoslovenskej časti súťaže. Olympiáda organizuje firma KROS v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných. Počas dvojhodinového testu riešili komplexný príklad z účtovania, evidencie dlhodobého a krátkodobého majetku, účtovnej závierky a rozdelenia výsledku hospodárenia. Najlepší postupujú do 2. […]

Read More

Olympiáda podnikový hospodár

Olympiáda podnikový hospodár

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka Olympiády podnikový hospodár. Súťaž organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej najúspešnejší účastníci môžu byť prijatý na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí […]

Read More

Návšteva výstavy Život v pralese

Návšteva výstavy Život v pralese

Dňa 24. 03. 2023 navštívili žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve Podpolianske múzeum. Dozvedeli sa, že kedysi dávno to bol obecný úrad. Navštívili expozície ako Valaská kultúra na Podpoľaní, výstava v kontexte Vígľašského panstva, Z Detvy na more a Slovenské ľudové hudobné nástroje. Múzeum chce priblížiť verejnosti zvyky, tradície […]

Read More

Talenty pre firmy – vyhodnotenie

Talenty pre firmy – vyhodnotenie

Vyhodnotili sme prvú časť súťaže Talenty pre firmy, ktorú sme organizovali v spolupráci s našimi zamestnávateľmi. Išlo o súťaž formy Microstep s.r.o., v rámci ktorej mali žiaci navrhnúť poštovú schránku  a vytvoriť návrh kovovej poštovej schránky pre svoju školu. Tri najlepšie návrhy a celkovo najaktívnejšia škola boli ohodnotené vecnými cenami. Víťazný návrh dokonca firmy vyhotoví […]

Read More

Marec – mesiac knihy

Marec – mesiac knihy

Vo štvrtok 23. marca sme sa stretli s pani Silviou Bystričanovou v Centre voľného čašu v Detve, aby sme si vypočuli jej príbeh o tom ako sa stala spisovateľkou. Dozvedeli sme sa, čo ju inšpirovalo a aký život má spisovateľ. Povedala nám ako vzniká taká kniha, pokiaľ sa dostane do rúk čitateľom. Na záver jej […]

Read More

Beseda so zástupcami policajného zboru

Beseda so zástupcami policajného zboru

Zrealizovali sme prednášky v rámci prevencie kriminality na tému „legálne a nelegálne drogy“ vo vzťahu s trestnoprávnou zodpovednosťou za trestné činy súvisiace s „drogovou trestnou činnosťou“. Prednášok sa zúčastnili za Policajný zbor Slovenskej republiky – npor. Mgr. Milota Kaplanová – referent špecialista skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene […]

Read More

Lyžiarsky výcvik Telgárt 2023

Lyžiarsky výcvik Telgárt 2023

Žiaci prvého ročníka (1.OA, 1.A) sa v dňoch 13.3.2023 – 17.3.2023 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI Telgárt. V tomto stredisku sme neboli prvýkrát. Chodievame tam pravidelne, a tak ako po iné roky, ani teraz nás stredisko nesklamalo. Aj napriek tomu, že táto zima bola chudobná na sneh, čakali nás dobre pripravené trate, […]

Read More

Ponuka prebytočného majetku

Spojená škola, Štúrova 848, Detva zverejňuje ponuku prebytočného majetku v primeranej cene. Zoznam majetku1  

Stretnutie s prezidentkou a holandským kráľovským párom

Stretnutie s prezidentkou a holandským kráľovským párom

Žiačka Obchodnej akadémie v Detve Mária Ďuricová sa 8. marca zúčastnila diskusie s prezidentkou SR, holandským kráľovským párom a Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou. Na MDŽ sa venovali v slovenskej národnej galérii téme rodová rovnosť. Jazykom diskusie bola slovenčina / angličtina a k dispozícii boli aj staničky so simultánnym tlmočením.