Home » Aktuality

Aktuality

 • Euroscola 2021


  17. apríla 2021
  Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Eur
 • Duálne vzdelávanie


  14. apríla 2021
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Online beseda s Európskym parlamentom


  11. apríla 2021
  Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie absolvovali online besedu so zástupcami Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa ho Alena Carna a náš veľmi častý hosť, poslanec EP Ivan Štefanec.
 • Po stopách ľudových tradícií


  11. apríla 2021
  Žiaci prvého a druhého ročníka pripravujú projekt v rámci súťaže Veľvyslanectvo mladých, ktorý sa venuje tradíciám regiónu Podpoľanie. Jednou z aktivít je aj Geocaching. Naše kešky
 • Olympiáda Mladý účtovník


  23. marca 2021
  Žiačka IV.OA triedy Ema Bahledová sa zapojila do prvého kola celoslovenskej olympiády z účtovníctva Mladý účtovník. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa olympiáda konala online. Spomedzi
 • Pozdravy pre starkých


  18. marca 2021
  Žiaci prvého a tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa rozhodli potešiť v týchto smutných a izolovaných dňoch tých, ktorí sa cítia veľmi osamelo. Pre obyvateľov domovov dôchodcov vy
 • Regionálny Veľtrh cvičných firiem 2021


  27. marca 2021
  Situácia v ktorej sa všetci nachádzame nás vtiahla do sveta online priestoru, napriek tomu sa snažíme študentom nachádzať stále nové možnosti získania vedomostí, zručností a tréning
 • Letné školy pre našich dualistov


  23. marca 2021
  Žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu zažiť zaujímavé leto. Firmy poskytujúce duálne vzdelávan
 • Kritériá prijímacieho konania


  8. februára 2021
  V prílohe Kritériá prij.konania_SOŠ_Detva Kritériá prij.konania_OA_Detva    
 • Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?


  18. marca 2021
  V pondelok 15. 3. 2021 o 10.00 h sa študenti 3OA zúčastnili v rámci POE online diskusie Kancelárie Európskeho parlamentu „Fake news – ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a prav
 • Virtuálne stretnutie v Európskom parlamente


  18. marca 2021
  Od roku 2006 sa Spojená škola v Detve zapája do programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament. Program je určený stredoškolákom s cieľom zvýšiť informovanosť o poslaní Eur
 • Mechanici elektrotechnici budú programovať microbity


  18. marca 2021
  Spojená škola v Detve realizuje projekt Programovanie v microbit v rámci grantu Nadácie Pontis. Projektom chceme zabezpečiť každému žiakovi možnosť samostatne pracovať s micro:bitom v r
 • 55. ročník súťaže „SIP“ – spracovanie informácii na počítači


  24. februára 2021
  Šk. rok 2020 – 2021 nám priniesol troška nádeje do života v dobe pandémie s koronavírusom lebo sme 2. septembra nastúpili po 1. vlne do školy avšak dlho sme sa netešili, a už 12. októ
 • Nové programovacie pracovisko pre výučbu programovania CNC obrábacích strojov


  21. februára 2021
  Naša spolupracujúca firma Slavia Production Systems nám poskytla finančný príspevok 3223 € na zakúpenie programovacieho pracoviska pre výučbu programovania CNC obrábacích strojov –
 • ISIC – informácia


  17. februára 2021
  Spojená škola – OA ,Detva
 • Environmentálny projekt pre región Podpoľanie


  16. februára 2021
  Spojená škola v Detve uspela v projekte SK-klíma „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Pripravili sme projekt „Myslíme a učíme ekologicky“, v ktorom spolupracujeme s o
 • Nástup po jarných prázdninách


  16. februára 2021
  Po jarných prázdninách pokračujeme v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch
 • HODNOTENIE KVALITY STREDNÝCH ŠKÔL 2019/2020 – SPOJENÁ ŠKOLA DETVA DRUHÁ NAJLEPŠIA V KRAJI!


  16. februára 2021
  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček kvality stredných škôl na Slovensku. Spojená škola – Obchodná akadémia v Detve sa umiestnila na spoločnom druho
 • Podporujeme znižovanie odpadov


  15. februára 2021
  V rámci iniciatívy ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB (pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach) sme nominovali na ocenenie v rámci kategórie EKO startupov prvú b
 • Chceme pomôcť psíkom z Detvianskeho útulku


  15. februára 2021
  V rámci programu Nadácie VÚB chceme v spolupráci s občianskym združením ZvieratkovoSk O.Z., ktoré prevádzkuje v Detve útulok pre zvieratá pomôcť získať strechu nad hlavou pre choré ale
 • Obnovenie prezenčného vyučovania


  5. februára 2021
  V zmysle pokynu MŠVVaŠ SR aktualizovaného k 08. 02. 2021 sa od 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka OA a SOŠ. Rozvrh je prílohou tohto oznámenia. Žiak sa pr
 • Pracovné oblečenie pre žiakov


  8. februára 2021
  Žiaci Strednej odbornej školy dostávajú bezplatne kompletné pracovné oblečenie a obuv. Žiakom v systéme duálneho vzdelávania poskytuje oblečenie firma, pre ktorú sa pripravujú. Čakajú
 • Online stretnutie s deviatakmi a ich rodičmi


  8. februára 2021
  Milí deviataci, veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnuti
 • Naša škola organizuje krajské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači – SIP


  8. februára 2021
 • Mladý Európan roka 2021


  6. februára 2021
  Nadácia Schwarzkopf Stiftung vyhlásila súťaž Young European of the Year. Cieľom súťaže je nájsť výnimočných mladých ľudí, ktorí sa snažia vo svojom okolí, komunite či celkovo v sp
 • Technické inovácie v teórii i praxi


  6. februára 2021
  Aj napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo rozbehnúť projekt Erasmus +. Projekt Technické inovácie v teórii i praxi pripravilo partnerstvo zložené zo 6 organizácií zo 4 krajín  R
 • Pracoviská odborného výcviku Strednej odbornej školy v Detve sa predstavujú


  5. februára 2021
  Pracovisko ručného spracovania kovov Praktická časť odborného vzdelávania budúcich mechanikov elektrotechnikov prebieha v dvoch etapách. Úvodná fáza prípravy sa realizuje na jednom z tr
 • Mechanici elektrotechnici majú novú učebnú pomôcku


  3. februára 2021
  Spojená škola v Detve uspela v projekte ENTER Nadačného fondu Telekomom. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiač
 • (Takmer) víťazný projekt Nadácie Tesco


  3. februára 2021
  Spojená škola v Detve sa zapojila do programu Nadácie Tesca „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Tesco vyhlásilo už ôsmu edíciu grantového programu, aby podporilo projekty zamerané na zlepše
 • Medzinárodná ekonomická súťaž High School Business Challenge


  3. februára 2021
  Žiačky tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do medzinárodnej súťaže High School Business Challenge. Ide o najväčšiu obchodnú súťaž v strednej a východnej Eur
 • Školské kolo ekonomickej olympiády


  23. januára 2021
  Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka celoštátnej ekonomickej olympiády. V školskom kole dosiahli skvelé výsledky, keď sa medzi žiakmi Banskobyst
 • Duálne vzdelávanie v Spojenej škole


  23. januára 2021
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Mládežnícka delegátka OSN za Slovensko rozprávala o svojej funkcii


  21. januára 2021
  Naša bývalá študentka a dnes mládežnícka delegátka OSN za Slovensko Nikola Sekerešová porozprávala, čo je náplňou jej funkcie Tu ti vypočujte rozhovor
 • Zváračský projekt Spojenej školy v Detve


  18. januára 2021
  Spojená škola v Detve realizovala dvojročný projekt Erasmu+ Svařujeme v Evropě a pro Evropu. Koordinátorom projektu bol náš tradičný partner SOŠ a SOU technické Třemošnice, druhým pa
 • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania


  13. januára 2021
  Bližšie informácie v prílohe Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
 • Nástup žiakov v januári 2021


  7. januára 2021
  Od 11. januára 2021 pokračujú žiaci podľa platného rozvrhu pre dištančné vzdelávanie. Ďalšie informácie budú aktualizované.
 • Zváračská škola


  16. decembra 2020
  V prílohách nájdete ponuku a cenník zváračskej školy, ktorá funguje pri našej škole. Zváračská škola 226 Cenník služieb ZŠ 2020-21
 • Môj ekonápad pre Podpoľanie


  16. decembra 2020
  Spojená škola v Detve v spolupráci s absolventkou školy a teraz mládežníckou delegátkou OSN vyhlásili súťaž pre žiakov základných škôl „Môj ekonápad pre Podpoľanie“. Ci
 • Školské kolo ekonomickej olympiády


  16. decembra 2020
  Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka celoštátnej ekonomickej olympiády. Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie
 • Hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/2021


  15. decembra 2020
  Usmernenie k hodnotenie žiakov stredných škôl za 1.polrok 2020_2021
 • Prieskum trhu – stavebný dozor


  14. decembra 2020
  V mene Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37956205  si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky. Na predmet
 • Projekt Svetovej banky


  28. novembra 2020
  Naša škola dosiahla ďalší výrazný úspech, keď boa vybraná medzi 8 pilotných škôl v Banskobystrickom regióne. Stalo sa tak na základe niekoľkých analýz, ktoré uskutočnili zástup
 • Modernizujeme dielne praktického vyučovania


  28. novembra 2020
  Spojená škola v Detve sa úspešne dostala do polovice projektu „Modernizácia praktického vyučovania v Spojenej škole v Detve“ realizovaného v rámci Integrovaného operačného programu.
 • Žiaci Obchodnej akadémie v Detve majú najlepšie podnikateľské nápady na Slovensku


  14. novembra 2020
  Obchodná akadémia v Detve si zapísala ďalší skvelý výsledok. V rámci súťaže ŠIOV o „Najlepší podnikateľský zámer“ sme získali 1. a 3. miesto, a to v konkurencii 14 prác z
 • Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (NP POP)


  12. novembra 2020
 • Prieskum ISIC


  12. novembra 2020
  Zapoj sa do prieskumu ISIC List prieskum SS 11 2020  
 • Historický kalendár – NOVEMBER


  8. novembra 2020
  Žiaci absolvovali prednášku a besedu  s Martinom Garekom, pracovníkom Ústavu pamäti národa Svoju angličtinu si mohli žiaci overiť na stretnutí s veľvyslankyňou Írska. Tradične v no
 • Obchodná verejná súťaž 27.10.2020


  27. októbra 2020
  Spojená škola, Štúrova 848,  962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súť
 • Duálne vzdelávanie v Spojenej škole


  26. októbra 2020
  Spojená škola je od školského roku 2020/2021 zapojená do systému duálneho vzdelávania. Až sedem spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Rep
 • Historický kalendár OKTÓBER


  18. októbra 2020
  Súčasná situácia zavrela nielen školu, ale tiež všetky aktivity, ktoré ponúka naša škola. Tak si ich aspoň pripomeňme v historickom kalendári. Privítali sme na pôde školy ministra zah
 • Historický kalendár SEPTEMBER


  18. októbra 2020
  Súčasná situácia zavrela nielen školu, ale tiež všetky aktivity, ktoré ponúka naša škola. Tak si ich aspoň pripomeňme v historickom kalendári. Každý rok absolvujú žiaci všetkých š
 • Predlžovanie platnosti ISIC Euro26 a ITIC cez internet


  16. októbra 2020
  1. Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ Známka im bude doručená domov.   Cez školu sa dá objedn
 • Od 12.10.2020 sa prechádza na dištančné vzdelávanie


  11. októbra 2020
  Od 12.10.2020 sa v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR prechádza na dištančné vzdelávanie. Prosíme študentov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali oznamy na stránke školy a stránku EduPage
 • Environmentálne exkurzie


  6. októbra 2020
  Prváci na ekologickej exkurzii
 • Štvrtáci z Obchodnej akadémie na praxi


  1. októbra 2020
  Žiaci Obchodnej akadémie absolvujú v 3. a 4. ročníku súvislú dvojtýždňovú prax priamo na pracoviskách firiem a inštitúcií v regióne. Predmet prax je povinným vyučovacím predmeto
 • Návšteva u deduška Večerníčka


  1. októbra 2020
  Druháci z Obchodnej akadémie včera absolvovali exkurziu na zaujímavé miesta v Podpoľaní. Najskôr sa zastavili na stanovišti Kultúrnej cesty Podpoľania „Laznícky dvor POD PÔJDAMIR
 • Ema Bahledová prezentovala svoj víťazný projekt na Mestskom úrade vo Zvolene


  26. septembra 2020
  Žiačka 4. ročníka Obchodnej akadémie Ema Bahledová prezentovala opäť svoj projekt, s ktorým sa v júni stala celoslovenskou víťazkou súťaže Veľvyslanectvo mladých. Zvíťazila v kateg
 • Privítanie žiakov 1.OA


  19. septembra 2020
  Štvrtáci z Obchodnej akadémie privítali najnovšie prírastky a zaželali im veľa šťastia pri štúdiu na škole.
 • Oznam pre rodičov a návštevníkov


  19. septembra 2020
  Pre účely komunikácie so školu využívajte prednostne email alebo telefón. Návštevy školy sú možné len s povolením riaditeľa školy. Každý návštevník musí vyplniť vyhlásenie o b
 • Jesenné cvičenia OŽAZ


  12. septembra 2020
  Žiaci prvého a druhého ročníka OA aj SOŠ využili pekné počasie a spoznávali okolie mesta počas cvičení OŽAZ.
 • Oznámenie – potvrdenie pre účely rodinných prídavkov


  12. septembra 2020
  Od 1. septembra 2020 už rodičia nemusia doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy !!! Podľa ustanovení zákona na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačn
 • Cambridgské skúšky žiakov Obchodnej akadémie


  9. septembra 2020
  Traja žiaci Obchodnej akadémie úspešne vykonali testovanie na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL. Dvaja z nich s vynikajúcim výsledkom. Cambridgské skúšky zo všeobecnej,
 • Ochrana pre COVID-19


  2. septembra 2020
  Vyhnite sa ochoreniu COVID-19
 • Otvorenie školského roka 2020/2021


  24. augusta 2020
  Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra 2020, a to v nasledovnom harmonograme: 7.45 – žiaci prvého ročníka 8.15 – žiaci ostatných ročníkov Pred budovou školy Vás budú ča
 • Informácie COVID 19


  21. augusta 2020
  AKTUÁLNE NARIADENIA A FORMULÁRE Usmernenie RÚVZ v B. Bystrici zo17.9.2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Vyhlásenie zamestnanca Vyhlásenie návštevn
 • Komisionálne skúšky za 2. polrok 2019/2020


  19. augusta 2020
  Komisionálne skúšky za 2. polrok 2019/2020 sa uskutočnia dňa 25.8.2020 od 8.00. Rozpis je len orientačný. Žiaci sa dostavia na 8.00 hod. Komisionalne_skusky20192020
 • Absolventka Obchodnej akadémie v Detve sa stala mládežníckou delegátkou Slovenska pri OSN!


  26. júla 2020
  Obrovský úspech dosiahla naša čerstvá absolventka Nikola Sekerešová, keď bola zvolená za MLÁDEŽNÍCKU DELEGÁTKU SLOVENSKA PRI OSN! Poslaním mládežníckej delegátky SR pri OSN na rok 20
 • Obhájili sme víťazstvo v súťaži Veľvyslanectvo mladých!


  19. júna 2020
  Ema Bahledová sa stala celoslovenskou víťazkou.
 • Zrušenie pokynu 006/2020/UKRBBSK


  11. júna 2020
  Rozhodnutie o zrušení pokynu k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa koronavírusu. zrušenie pokynu č. 006-2020-UKRBBSK a jeho dodatku