Aktuality

Písali sme listy nespravodlivo väzneným a utláčaným

Písali sme listy nespravodlivo väzneným a utláčaným

Žiaci Obchodnej akadémie sa zapojili so aktivity Amnesty International – Maratón písania listov. Amnesty International vznikla na základe myšlienky, že napísať list nevinnému, nespravodlivo väznenému človeku môže znamenať veľmi veľa – a zmeniť mu život. Od vzniku pred 60 rokmi túto premisu potvrdili nespočetne veľakrát. Práve vďaka miliónom listov solidarity […]

Read More

Podporte našich žiakov a hlasujte za projekt v Tescu Detva.  Žiaci Spojenej školy budú pokračovať v budovaní externej ekoučebne pri škole. Doplnia ju o pocitový chodník, bylinkovú špirálu, vyvýšené záhony a ovocné kríky. Vysadia rastliny, ktoré sú typické pre náš región. Ako sprievodné aktivity zorganizujú workshopy a súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na […]

Read More

V škole vznikla oddychová miestnosť

V škole vznikla oddychová miestnosť

Prváčky z Obchodnej akadémie za pomoci prvákov z SOŠ pripravili oddychovú miestnosť pre spolužiakov. Patrí im za to veľká vďaka. Pracovali na tom po vyučovaní, najskôr aj za pomoci chlapcov, potom už len samé dievčatá. Odchádzali domov vo večerných hodinách, dokonca pracovali aj cez vianočné prázdniny. Prerobili starú triedu na […]

Read More

NÁRODNÝ PROJEKT 1

Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácie na trhu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Kľúčové ciele projektu: Spolupráca so zamestnávateľmi: prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce (konkrétne: zistiť, pomenovať a obojsmerne prehodnotiť požiadavky zamestnávateľov na prípravu žiakov v školách regiónu […]

Read More

Skvelí angličtinári

Blahoželáme našim skvelým angličtinárom Adamovi Hriňovi a Kristiánovi Markovi, ktorí vyhrali vo svojich kategóriách okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Kristián dokonca zdolal aj svojho súpera z gymnázia. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

Obchodná verejná súťaž 21.12.2021

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205, správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica vyhlasuje týmto Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebytových priestorov v objekte Spojenej školy, Štúrova 1278, 962 12 Detva a pozemku par. č. KN […]

Read More