2. kolo prijímacích skúšok

Spojená škola zverejňuje kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok

Počet voľných miest:

2697 K mechanik elektrotechnik/mechanička elektrotechnička       3

2679 K mechanik mechatronik/mechanička mechatronička            2

 

Kritériá prij. konania_2_kolo