Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Plzni

Šesť žiakov druhého a tretieho absolvovalo v polovici septembra dvojtýždňovú odbornú prax v českom meste Plzeň. V pondelok sa stretli s vedením Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni a následne sa zoznámili so svojimi pracoviskami. Zoznámili sa s prostredím, kolegami aj prácou, ktorá ich čakala, a ktorú pre nich pripravili na 2 týždne. Práca zahŕňala administratívu, komunikáciu, marketing a prácu s ľuďmi. Získali veľa nových zručností a skúseností, ktoré využijú v ďalšom štúdiu. Okrem praxe každý deň navštevovali rôzne kultúrne a historické pamiatky ako napr. pivovar Pilsner Urquell, colnícke múzeum, cirkevné múzeum, ZOO, Muzeum loutek, vystúpili na vežu katedrály sv. Bartolomeja. Za zábavou sa vydali na bowling a do divadla. Cez víkend sa zúčastnili celodenných výletov do Prahy a Karlových Varov.

Na záver našej odbornej praxe obdržali certifikát a Europass mobilita.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Plzeň - pracoviská 2022
Plzeň - vyhodnotenie 2022
Pivovar 2022
Plzeň - katedrála 2022
Plzeň 2022
Bowling a divadlo 2022
Karlovy Vary 2022
Múzeum loutek 2022
Techmánia 2022
ZOO Plzeň 2022