Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave

Dňa 12.12.2022 Spojená škola uskutočnila výlet pre žiakov základných škôl a pre pár žiakov z našej školy do Bratislavy na vianočné trhy. Prešli sme sa po Starom meste, zastavili sme na vianočných trhoch a naša cesta pokračovala do Národnej rady Slovenskej republiky. Priestory NRSR sa žiakom páčili a na záver sa žiaci pofotili s čestnou strážou, na červenou koberci a taktiež nevynechali redaktorov televíznych novín.