Víťazi súťaže Mladý Európan Junior sú známi

Zorganizovali sme piaty ročník vedomostnej súťaže Mladý Európan Junior. Súťaž je venovaná žiakom základných škôl v regióne a jej témou bola Európska únia, jej história, základné symboly, inštitúcie či úlohy a výhody pre mladých ľudí.

Súťaže sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev. Žiaci súťažili v troch kolách. V prvom kole riešili vedomostný test s 20 otázkami z 8 tematických okruhov. Následne riešili úlohy týkajúce sa hudobných a filmových ukážok.

V závere si súťažiaci zmerali zručnosť a pozornosť pri skladaní puzzle s významnými pamiatkami Európy.

Sme veľmi radi, že pozvanie na akciu prijal aj slovenský europoslanec Michal Wiezik. Súťažiacim sa prihovoril s prednáškou o životnom prostredí, a to predovšetkým s problematikou globálneho otepľovania a obnoviteľných zdrojov. V spoločnej diskusii identifikoval so žiakmi čisté energetické zdroje, ktoré prispejú k splneniu cieľa Európskej únie o znižovaní uhlíkovej stopy.

Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Základnej školy Obrancov mieru v Detve. Všetci účastníci si odniesli nielen pekné vecné ceny, vrátane hodnotných knižiek od pána Wiezika. Okrem toho vyhrali tiež pekný výlet v našom regióne. Víťazné družstvo si bude môcť vybrať tiež výlet na ľubovoľné zaujímavé miesto na Slovensku.

Sme radi, že sa súťaž stretla s veľkým úspechom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.