Medzigeneračné maľovanie veľkonočných vajíčok

V stredu 29. marca sa v priestoroch Centra voľného času stretli dve generácie, aby si navzájom spestrili prípravu na veľkonočné sviatky. Prváci z Obchodnej akadémie v Detve prijali pozvanie členov Jednoty dôchodcov v Detve na spoločné maľovanie vajíčok. Žiaci sa mohli naučiť zaujímavé techniky a naši hostitelia mali radosť, že mohli odovzdať svoje skúsenosti ďalšej generácii. Spoločné stretnutie plné úsmevov skončilo prísľubom pokračovania spolupráca ďalšími spoločnými aktivitami.