DOD na Žilinskej univerzite

Žiaci Spojenej školy v Detve sa dňa 26.01.2023 zúčastnili dňa otvorených dverí na Žilinskej univerzite. Žiakov uvítal v aule strojníckej fakulty dekan fakulty prof. Ing. Milan Sága, Dr., ktorý spolu s prodekanom doc. Mgr. Branislavom Ftorekom, PhD. poskytli cenné informácii o Žilinskej univerzite a  možnostiach štúdia na strojníckej fakulte. Žiaci mali možnosť vidieť priestory fakulty v modernom Campuse a taktiež mohli navštíviť i laboratória fakulty, kde vysokoškolský študenti realizujú svoj výskum a vývoj. Na dni otvorených dverí boli prítomní i zamestnávatelia, ktorí sa medzi prítomnými žiakmi prezentovali, konkrétné to boli Slavia Production Systems a.s. z Detvy a Continental Matador Rubber, s.r.o. z Púchova.