Odborná stáž na Malte

Šesť žiakov druhého až štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnilo trojtýždňovej odbornej stáže na Malte v spolupráci s prijímajúcou organizáciou Easy Job Bridge.

Odborná stáž na malom, ale krásnom ostrove v Stredozemnom mori prebehla k spokojnosti všetkých strán a žiaci si odniesli mnoho zážitkov, skúseností a nových zručností. Pracovali v rôznych firmách a organizáciách po celom ostrove. Všetci žiaci mali na pracoviskách pridelených zodpovedných pracovníkov – mentorov, ktorí boli s ich prácou mimoriadne spokojní a poďakovali im za dobre odvedenú prácu.

Pobyt samozrejme nebol len o práci, ale tiež o spoznávaní miestnej kultúry, prírody, ľudí a tradícií. Navštívili jednu z najkrajších pláží na Malte – Golden beach. Trajektom sa preplavili na menší susedný ostrov Gozo a spoznávali ostrov. Videli svätyňu Ta ´Pinu, trosky Azúrového okna, vnútrozemské more a hlavné mesto Victoria ležiace na úpätí starodávnej pevnosti Cittadella.

Jeden deň strávili v hlavnom meste La Valletta, kde si pozreli pamiatky zapísané v dedičstve UNESCO. Medzi najkrajšie miesta patrila katedrála sv. Jána zo 16 storočia, Veľmajstrov palác so zbrojnicou a múzeom ako aj pevnosť st. Elmo, ktorá mala chrániť vstup do Veľkého prístavu.

K ďalším zaujímavým bodom programu patrila starovekej obce Mdina, niekdajšieho hlavného mesta Malty a jej historických pamiatok. Stredomorské prostredie si užili v národnom aj morskom akváriu.

Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Malta - na pracoviskách 2022
Malta - vyhodnotenie 2022
Modrá lagúna 2022
Národné a morské akvárium 2022
Gozo a Golden bay 2022
Mdina 2022
La Valetta
Rotunda 2022