Odborná stáž Erasmus+

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka, študijného odboru mechanik elektrotechnik absolvovali dvojtýždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+. Stáž sa konala vo firme Chropynská strojírna, ktorá je materskou spoločnosťou firmy Slavia Production Systems, kde žiaci vykonávajú praktické vzdelávanie.

Prax prebiehala priamo v školiacom stredisku firmy v Chropyni a bola zameraná na zapájanie elektrokomponentov a pneumaticko-elektrických komponentov na paneloch. Ide o kompetencie, ktoré sú veľmi žiadané u budúcich elektrotechnikov vo výrobe a montáži, a na ktoré nemá škola ani firma vhodné podmienky.

Žiaci zapájali stykačovú kombináciu, reléové zariadenia, 3f-motory či systémové hlásenia. Museli čítať a tvoriť elektro-schémy ak aj zapojiť riadiaci a komunikačný modul. Podobné zručnosti nadobudli aj pri práci s elektropneumatickým panelom.

Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti a zručnosti a v spolupráci budeme určite pokračovať aj v ďalších školských rokoch. Vzhľadom na rozsiahlosť témy plánujeme rozdeliť obsah na dva turnusy, ktoré budú prebiehať vždy na jar a na jeseň.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.