Dlhodobá stáž Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ sme premiérovo zrealizovali dlhodobé stáže žiakov. Zúčastnilo sa ich 5 žiakov Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy. Stáž prebiehala od januára do apríla – pre dievčatá v Plzni a pre chlapcov v Třemošnici.

Žiaci pracovali priamo v podnikoch. V Plzni to bolo miestne informačné centrum, hospodárska komora a centrum vedy Techmania. Pracovali pod vedením mentorov a venovali sa predovšetkým administratíve, kancelárskej práci, ekonomike či marketingu.

V Třemošnici praxovali žiaci vo firme DAKO-CZ, kde si zlepšovali zručnosti v strojovom obrábaní, nastavovaní strojov, technickom kreslení a kontrole.

Nakoľko sme doteraz organizovali krátkodobé stáže, premiérová dlhodobá mobilita bola pre nás veľkou výzvou. Ukázala sa ale ako veľmi dobrá skúsenosť. Počas 2 týždňov sa žiaci nedokážu zapojiť do výrobného procesu či organizácie spoločnosti. Táto doba nie je postačujúca na spoznanie firmy a jej technológií. Počas troch mesiacov sa ale žiaci stali plnohodnotnými členmi prijímajúcich organizácií, čo ocenili aj ich mentori. Okrem nových vedomostí a praktických zručností získali tiež nové pracovné návyky a zaujímavé kontakty.

V dlhodobých mobilitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti a postupne ich rozširovať aj o iné krajiny.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.