Ocenenie talentov pre firmy – Slavia Production Systems

Po úspešnej premiére súťaže Talenty pre firmy sme sa aj v tomto školskom roku pustili do objavovania technických talentov medzi žiakmi základných škôl v regióne.  

Stabilným partnerom v našich súťažiach je aj firma Slavia Production Systems Detva. Zamerala sa na oba stupne základných škôl. Žiaci prvého stupňa mali tému „Roboty budúcnosti“. Úlohou bolo popustiť uzdu fantázie a nakresliť, ako si predstavujú využitie robotov v budúcnosti.  

Témou pre žiakov druhého stupňa bol „Model priemyselného robota“. Mali za úlohu zhotoviť robota z rôznych druhov materiálu a ukázať, čo v pohybe dokáže.  

Zadávatelia súťaže boli prekvapení nielen vysokým počtom, ale ešte viac vysokou kvalitou projektov. Viacerí z nich ich museli prezentovať aj pred vedením firmy.  

Všetky výstupy súťaže boli vystavené vo vstupne hale a tu sú najlepší z najlepším.  

A/ Prvý stupeň Roboty budúcnosti – ocenenie žiakov 

 •  1. cena: Veronika Kučerová/ZŠ Kukučínova Detva – Poukaz do Dráčika/ Lego – 100 Euro 
 • 2. cena: Rebeka Kubišová/ZŠ Krivec – Poukaz do Dráčika/ Lego –  80 Euro 
 • 3. cena: Greta Šuleková/ZŠ Divín- Poukaz do Dráčika/ Lego –  60 Euro 
 • 4. cena: Aneta Hrušková/ZŠ Slatinské Lazy - Poukaz do Dráčika/ Lego –  50 Euro 
 • 5. cena: Samuel Čanky/ZŠ J. J. Thurzu Detva – Poukaz do Dráčika/ Lego –  30 Euro 

 

B/ Prvý stupeň Roboty budúcnosti – ocenenie ZŠ 

 •  1. cena: ZŠ A. Vagača Detva – nákup pomôcok na výtvarnú výchovu – 200 Euro 
 • 2. cena: ZŠ Vígľaš – nákup pomôcok na výtvarnú výchovu– 150 Euro 
 • 3. cena: ZŠ Kriváň – nákup pomôcok na výtvarnú výchovu – 100 Euro 
 • 4. cena: ZŠ Hriňová – nákup pomôcok na výtvarnú výchovu –   50 Euro 

 

C/ Druhý stupeň Model priemyselného robota – ocenenie žiakov 

 •  1. cena: Marek Budáč/ZŠ J. J. Thurzu Detva – Elektrická kolobežka – 270 Euro 
 • 2. cena: F. Halaj/ZŠ Kukučínova Detva – Bezdrôtové slúchadlá BEATS – 150 Euro 
 • 3. cena: Oliver Zoller/ZŠ J. J. Thurzu Detva – Lego Technik – pásové vozidlo – 130 Euro 
 • 4. cena: Patrik Minárik/ZŠ Krivec      - Smart hodinky –  85 Euro 
 • 5. cena: M. Kučera/ZŠ A. Vagača Detva – Slúchadlá k mobilu –  70 Euro 

 

D/ Druhý  stupeň Model priemyselného robota  – ocenenie ZŠ 

 •  1. cena: ZŠ Kriváň – nákup pomôcok na technickú výchovu – 200 Euro 
 • 2. cena: ZŠ Krivec – nákup pomôcok na technickú výchovu – 150 Euro 
 • 3. cena: ZŠ J. J. Thurzu Detva – nákup pomôcok na technickú výchovu– 100 Euro 
 • 4. cena: ZŠ Sl. Lazy  – nákup pomôcok na technickú výchovu –   50 Euro 

 

E/ Špeciálna cena generálneho riaditeľa Slavie – ocenenie žiakov 

 Miroslav Sekereš/ZŠ Kriváň- Smart hodinky – 85Euro 

Diana Malatincová/ZŠ Kriváň  – Smart hodinky – 85Euro 

Tomáš Kulich/ZŠ Kriváň - Smart hodinky – 85Euro 

Patrik Minárik/ZŠ Krivec - Smart hodinky – 85 Euro 

Ďakujeme firme Slavia Production Systems za peknú súťaž a ešte krajšie ceny.