Mobilita v Chorvátsku

V rámci projektu Erasmus+ „Učíme sa v praxi“ absolvovali žiaci druhého ročníka Strednej odbornej školy odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik odbornú stáž v partnerskej chorvátskej škole Strukovna škola Durdevac. Počas dvoch týždňov sa pod odborných dohľadom majstrov na externom pracovisku firmy Rasco venovali odborným činnostiam v elektrotechnike a mechatronike. Venovali sa meraniu elektrických veličín, simulácii elektrických obvodov a programovaniu PLC. Druhý týždeň sa niesol v znamení montáže, kabeláže, zapájania prístrojových jednotiek, vnútorných a vonkajších svetelných zdrojov a diagnostike elektrických systémov pomocou testovacieho softvéru.

V rámci mechatroniky sa venovali predovšetkým práci s technickou dokumentáciou, poznávaniu materiálov, nastavovaniu CNC strojov. Žiaci vedia vybrať správne nástroje, poznajú základné princípy nastavenia jednoduchého programu riadenia CNC stroja, základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve. Zamerali sa tiež na používanie meracích prístrojov na kontrolu komponentov a meranie základných technických veličín.

Okrem odborného programu poznávali aj zaujímavý hostiteľský región. Napriek tomu, že sa Durdevac nenachádza pri mori, absolvovali exkurziu na miestnu „Saharu“, dokonca aj s autentickými saharskými obyvateľmi. Pozreli si motokros v Kuzarevaci, prešli sa k rieke Dráva a na bicykli vyrazili do Lovacki Dom. Medzi zaujímavé výlety patrili tiež návšteva Koprivnice a miestnej pevnosti. Najväčším zážitkom bolo asi vinobranie v miestnom vinohrade.

Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich vzornú reprezentáciu.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Prax Durdevac 2022
Vinobranie 2022
« z 2 »
Bjelovar 2022
Durdevačské piesky a informačné centrum 2022
Koprivnica 2022
Lovački dom 2022
Motokros a výlet k rieke Dráva
Pevnosť Durdevac 2022