Robotická olympiáda

Úspešne sme uskutočnili druhý ročník robotickej olympiády pre žiakov základných škôl. Olympiády sa zúčastnilo 11 dvojčlenných tímov zo základných škôl v regióne. Podporiť nás prišli aj zástupcovia z duálneho vzdelávania. Firma Netspace venovala do súťaže hlavnú cenu – cestu elektromobilom do najväčšej serverovne na Slovensku. Súťaž prebiehala v niekoľkých kolách na elektrotechnickom a robotickom pracovisku ako aj v učebni technického kreslenia. Žiakom základných škôl pomáhali aj naši prváci. Overili si svoje vedomosti z fyziky, tvorili technické výkresy a skladali elektrické obvody. Najzaujímavejšou bola záverečná disciplína, kde programovali školské roboty, a prekladali kocky v správnych farbách. Vo všetkých kolách rozhodovala presnosť, správnosť odpovede a samozrejme aj čas. Zvíťazila dvojica zo Základnej školy Kukučínova Detva.