Exkurzia v Hriňovských strojárňach a Microstepe

Žiaci prvého ročníka Strednej odbornej školy Detva v odbore mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik absolvovali exkurziu vo výrobných strojárskych podnikoch v rámci odborného výcviku. Ako prvé  navštívili Hriňovské strojárne a.s., kde im vedúci výroby p. Hanes prezentoval sortiment výrobných komponentov, agregátov a zariadení. Ukázal celú výrobu od projekcie, technológie až po samotné strojárske spracovanie metódou trieskového obrábania a následného zušľachťovania. Druhým v poradí bol Microstep. Na začiatku žiaci absolvovali prezentáciu, v ktorej boli oboznámení o výrobe, vzniku a pôsobisku  firmy a následne hádali so zaviazanými očami, o aký predložený materiál sa jedná a čím je vhodné ho deliť. Vo výrobných priestoroch boli vedúcim výroby p. Trebuľom priamo informovaní o metódach výroby,  koncovej montáži CNC páliacich a rezacích strojov. Videli roboty, ktoré majú vo vývoji a skúšajú manipuláciu s nebezpečným jadrovým materiálom pre jadrovú elektráreň v Mochovciach.  Veľkým prínosom pre žiakov bolo vidieť priamo výrobný proces, do ktorého sa ako účastníci duálneho vzdelávania zaradia už v druhom ročníku.