Stretnutie Erasmus+ v Čechách

V rámci projektu Technické inovácie v teórii a praxi sme uskutočnili už tretiu zahraničnú mobilitu. Projekt sa realizuje vďaka programu Erasmus+ v spolupráci s partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska.

Aktivita sa uskutočnila formou Týždňa vedy a techniky, ktorý sa uskutočnil u českého partnera SUŠ a SOU technické Třemošnice. Prvýkrát sa mobilita uskutočnila ako vzdelávacia aktivita pre žiakov zapojených škôl.

Mobilita trvala tri dni a bola prioritne zameraná na kariérne poradenstvo a rozvoj odborných zručností. Zúčastnili sa jej hlavne žiaci technických profesií, doplnení o žiačky obchodnej akadémie.

Úvodný deň patril vzájomnému zoznamovaniu sa, komunikačným hrám a tvorivým workshopom. Žiaci si priniesli zo škôl vlastné zariadenia a prístroje a vzájomne sa učili s nimi pracovať. Zasúťažili si tiež o najzaujímavejší technický vynález. A predovšetkým si pripravili pracoviská pre najdôležitejšiu časť – workshopy pre žiakov základných škôl. Popoludní sa vybrali na spoločný výlet do Čáslavi.

Tie prebehli na druhý deň a zúčastnili sa ho žiaci z 5 základných škôl v regióne. Žiaci projektových škôl pre nich pripravili zaujímavý program vo forme hier a prípravných workshopov v programovaní, technickom kreslení, 3D tlači, robotike a elektrotechnike. Žiaci základných škôl si mohli sami vyskúšať praktické činnosti a overiť si, či sú pripravení študovať technické profesie. Program bol doplnený aktivitami pre kariérnych poradcov. Nechýbal ani výlet za kultúrnymi pamiatkami Kutnej Hory.

Posledný deň bol venovaný prepájaniu teórie s praxou. Žiaci absolvovali exkurziu do strojárskej firmy Kovolis Hedvikov Exkurzia bola spojená s prezentáciou a prednáškou zodpovedného zamestnanca. Exkurzia bola zameraná jednak na prezentáciu výrobného programu, na vzdelávanie vo firme, ako aj na najnovšie technológie. Prebehla tiež diskusia zacielená na hodnotenie žiakov i zamestnávateľov ako je vzdelávanie prepojené s potrebami praxe.

Najbližšie sa projektoví partneri stretnú na nadnárodnom projektovom stretnutí v Oselciach.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

« z 2 »