Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Šesť zástupcov Obchodnej akadémie v Detve sa zúčastnilo trojdňovej návštevy Európskeho parlamentu na pozvanie europoslanca Roberta Hajšela. Po dlhej sme sa dňa 10. mája ubytovali v malom útulnom hoteli v centre malebného mesta Štrasburg. Náš deň v Štrasburgu sa začal prehliadkou priestorov Európskeho parlamentu, ktorým nás sprevádzal náš europoslanec pán Róbert Hajšel. Súčasťou prehliadky bolo aj sledovanie krátkej časti rokovania pléna o následkoch rybolovu na životné prostredie. Pozreli sme si tiež krátky film o životnom prostredí a globálnych problémoch, ktorým musíme v súčasnosti čeliť a ktoré sú v súčasnosti kľúčovou témou. Pán europoslanec nám taktiež porozprával o opatreniach, ktoré boli do budúcnosti schválené. Napríklad, že od roku 2035 si bude možné kúpiť len elektromobily alebo informácia, že nebudeme môcť kúriť pevným palivom, čiže používať krby. Po prehliadke sme boli pánom poslancom pozvaní na obed do miestnej reštaurácie v centre mesta, kde sme sa odviezli loďou, čo bolo pre nás veľkým zážitkom. Na obede sme mali možnosť ochutnať ich typický posúch so syrovými plnkami, ktorý bol naozaj vynikajúci. Po obede sme mali voľný program a mohli sme obdivovať krásy mesta Štrasburg. Určite najväčším zážitkom bola napodobenina chrámu Notre Dame, kde sme mali možnosť vyjsť až na strechu tejto nádhernej budovy a obdivovať krásy mesta z vtáčej perspektívy. Ďalším veľkým zážitkom bola aj prechádzka uličkami Petite France, kde sme obdivovali krásy miestnej architektúry. Po prehliadke mesta sme sa vybrali do nášho hotela, aby sme načerpali síl na dlhú cestu domov.