Žiaci základných škôl prezentovali svoj klimatický odkaz pred europoslancom Robertom Hajšelom

V piatok 11. novembra sa uskutočnilo finále súťaže pre žiakov základných škôl na tému „Tvoj klimatický odkaz“. Patronát nad súťažou prevzal poslanec Európskeho parlamentu Robert Hajšel.

Súťaž prebiehala od septembra a jej zámerom bolo motivovať žiakov základných škôl v regióne zamyslieť sa, čo môžu zmeniť vo svojom okolí.

Úlohou bolo pripraviť odkaz pre lokálnu alebo regionálnu samosprávu, prípadne vládu alebo Európsky parlament. Obsahom musela byť výzva na aktivitu v oblasti klimatických zmien ako aj návrh, čím by sami prispeli k tejto zmene. Výzva sa prioritne úspory energií, využívania regionálnych zdrojov alebo budovania prvkov na prispôsobovanie zmene klímy. Sledovali sme tým ekologickú časť 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 Organizácie spojených národov.

Do súťaže sa zapojilo 7 základných škôl z regiónu Podpoľanie s 8 zaujímavými prácami. Projekty mali široký záber a bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa deti postavili k problematike udržateľného rozvoja. Jednou z hlavných tém bola úspora energie, a to hlavne formou využívania solárnych zdrojov a fotovoltiky či úsporných riešení vo využívaní elektrospotrebičov a osvetlenia. Nezabudlo sa na triedenie odpadu a hlavne jeho znižovanie. Dokonca sme sa stretli s návrhom, že ľudia by za znižovanie mali byť odmeňovaní. Viaceré projekty sa týkali aktivít budovania prvkov na prispôsobovanie zmene klímy. A to jednak priamo v školských areáloch vo forme zachytávania a využívania dažďovej vody, budovania kompostoviska, skleníkov či miniarboréta. Ďalšie sa týkali skrášľovania mesta formou parkov a oddychových zón. Dokonca sme si vypočuli tiež návrh na vybudovanie ekologickej spaľovne.

Všetky návrhy boli skvelé a žiaci ich odprezentovali ako profesionáli v oblasti klimatických zmien. Bolo vidno, že ich problematika zaujala, pretože pohotovo reagovali na otázky poroty. Dokonca si pripravili aj predpokladaný rozpočet.

Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o víťazovi. Tým sa nakoniec stalo družstvo zo základnej školy v Kriváni, ktoré predstavilo svoj projekt dažďovej záhrady. Na druhom mieste sa umiestnili nebojácne šiestačky z Vígľaša so svojim listom starostovi. Tretie miesto obsadili chlapci zo ZŠ Kukučínova Detva so svojim nápadom obnovy priehrady pri amfiteátri v Detve.

Všetci účastníci získali pekné vecné ceny. Víťazné družstvo získalo bonus v podobe zájazdu do Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu. Zájazd sa uskutoční na pozvanie pána europoslanca na jar 2023.

Vyhodnotenie súťaže nebolo jediným bodom podujatia. Spolu so žiakmi a učiteľmi základných škôl sa naši žiaci zapojili do prednášky a besedy s europoslancom. Vzhľadom na jeho úlohy v Európskom parlamente a samozrejme aj nadväzujúc na tému súťaže sme sa venovali predovšetkým životnému prostrediu. Hlavnou témou bola snaha Európskej únie o znižovanie emisie skleníkových plynov a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Náš hosť nielen prezentoval ciele EÚ, ale tiež zapájal žiakov do prezentácie ich myšlienok na riešenie klimatických problémov. Rok 2050 sa už bude týkať ich klimatickej budúcnosti.